Sybase IQ dla przemysłu

Centralny Ośrodek Informatyki Górnictwa wdrożył korporacyjną hurtownię danych w Katowickim Holdingu Węglowym. W rozwiązaniu wykorzystano mechanizm hurtowni danych Sybase IQ klasy Business Intelligence.

Celem projektu było zapewnienie kierownictwu KHW dokonywania pogłębionych analiz biznesowych w celu podejmowania optymalnych decyzji zarządczych.

Dzięki wdrożonej hurtowni danych KHW może łatwo kontrolować najważniejsze procesy, np. nadzorowanie realizacji umów czy rozliczeń z kontrahentami. Nowe rozwiązanie umożliwia m.in. porównywanie cen zakupu towarów z określonymi w trakcie przetargu oraz kontrolę cen i zrealizowanych dostaw dla tzw. autoryzowanych dostawców węgla.

Jako pierwszy oddano do użytku moduł raportów i analiz dotyczących systemów sprzedaży węgla oraz logistyki materiałowej. Cały system rozpocznie działalność w pierwszej połowie 2006 r.