Światowy Dzień Backupu 2017: ochrona danych w chmurze zyskuje na znaczeniu

Zainicjowany w 2011 roku Światowy Dzień Backupu (ang. World Backup Day) jest okazją, by przypomnieć konsumentom i przedsiębiorcom, jak istotne jest posiadanie aktualnych kopii zapasowych. Brak odpowiednich narzędzi do backupu naraża firmy na bezpowrotną utratę danych. Według badania Veeam średni koszt utraty danych, wynikający z godzinnego przestoju aplikacji o znaczeniu krytycznym, wynosi blisko 90 tys. dolarów. Szukając metod skutecznej ochrony danych przedsiębiorstwa coraz chętniej sięgają po usługi backupu w chmurze.

Żródło: Visual Hunt

Obecnie jednym z najgorętszych trendów technologicznych jest coraz powszechniejsze wykorzystywanie chmury obliczeniowej, zarówno przez użytkowników indywidualnych, jak też firmy. Tendencja określana przez Gartnera jako Cloud Shift przybiera na sile i ma wpływ także na to, jak tworzymy i przechowujemy kopie zapasowe danych. Internauci szybko przekonują się, że posiadanie kopii zdjęć lub dokumentów w usługach chmurowych typu Dropbox, OneDrive czy iCloud jest nie tylko wygodne, ale pomaga też chronić ich dane. Przedsiębiorstwa również dostrzegają zalety backupu w modelu cloud. Potwierdza to analiza TechNavio, według której roczna skumulowana stopa wzrostu (CAGR) globalnego rynku usług backupu w chmurze przekroczy 27 proc. do 2020 roku.

Jak pokazał ubiegłoroczny raport Intel Security, 34 proc. dużych przedsiębiorstw w naszym kraju korzysta z usług w modelu cloud, a najbardziej popularna jest chmura prywatna. Jeszcze większą popularnością chmura cieszy się wśród rodzimych firm z sektora MŚP. Według sondażu ARC Rynek i Opinia już 67 proc. małych i średnich firm w Polsce korzysta z rozwiązań chmurowych. Wśród nich dwie trzecie wykorzystuje chmurę do przechowywania danych firmowych.

Jedną z coraz powszechniej używanych usług chmurowych jest dziś cloud backup. Ta forma ochrony zasobów IT szybko zyskuje popularność, ponieważ stanowi ważny element szerszej strategii gwarantowania stałej dostępności danych i ciągłości działania. Przedsiębiorcy zaczynają rozumieć, że poleganie jedynie na infrastrukturze lokalnej nie jest optymalną strategią. Wystarczy wspomnieć zagrożenia typu ransomware, które mogą łatwo pozbawić firmę dostępu do danych. Stąd firmy czynią starania, by zredukować ryzyko utraty danych i kosztownych przestojów. Posiadanie usługi backupu online często okazuje się wybawieniem, gdy w momencie utraty danych na urządzeniach lokalnych firma może szybko odzyskać je z aktualnej kopii zapasowej przechowywanej w chmurze” – powiedział Marcin Zmaczyński, Country Manager Aruba Cloud w Europie Środkowo-Wschodniej.

Bezpieczeństwo danych największą korzyścią ze stosowania backupu w chmurze

Choć część przedsiębiorców wciąż ma obawy przed migracją do chmury, badania rynkowe pokazują, że to właśnie chęć lepszego zabezpieczenia danych motywuje firmy do wdrażania takich usług, jak cloud backup czy odzyskiwanie awaryjne w oparciu o chmurę (DRaaS). Jak wynika z sondażu przeprowadzonego przez Clutch wśród małych i średnich firm, największą korzyścią ze stosowania backupu w chmurze jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa danych (31 proc. respondentów). Dopiero w dalszej kolejności ankietowani wskazali atuty związane z wygodą użytkowania usługi, czyli niegraniczoną przestrzeń na dane i prostotę wykonywania kopii zapasowych (po 21 proc. badanych), efektywne zarządzanie danymi (16 proc.), niższe koszty procesu backupowego (6 proc.), oraz krótszy czas odzyskiwania danych (5 proc.).

Dostawcy usług chmurowych i resellerzy: klienci chcą wdrażać backup w chmurze

Rosnące zainteresowanie backupem w modelu cloud potwierdził sondaż przeprowadzony na zlecenie firmy Intronis, w którym udział wzięło 350 firm oferujących usługi w chmurze, w tym resellerzy, integratorzy i producenci rozwiązań IT. Z jednej strony respondenci wskazali, że dla 20 proc. ich klientów obawy związane z bezpieczeństwem spowalniają wdrażanie usług chmurowych. Z drugiej strony 34 proc. klientów z sektora MŚP wybiera usługi backupu i odzyskiwania awaryjnego w oparciu o chmurę właśnie po to, by zwiększyć poziom ochrony danych i możliwości utrzymania ciągłości działania. Ankietowani przyznali, że wśród oferowanych przez nich usług w modelu cloud zdecydowanie największym zainteresowaniem klientów cieszy się backup w chmurze i DRaaS (56 proc. odpowiedzi). Każdy z pozostałych typów usług w chmurze otrzymał mniej niż 20 proc. wskazań. 

Cyfrowa transformacja nabiera rozpędu, co sprawia, że wymagania klientów rosną. Oczekują oni gwarancji zapisanych w umowie SLA, solidnego wsparcia technicznego i wdrażania przez dostawców innowacji, które podnoszą jakość oferowanych usług. W Aruba Cloud staramy się wyjść naprzeciw tym oczekiwaniom. Dlatego niedawno udoskonaliliśmy usługę Cloud Bare Metal Backup integrując ją z wielokrotnie nagradzanym oprogramowaniem Veeam. Dzięki temu backup Aruba Cloud umożliwia teraz łatwe i szybkie tworzenie oraz odzyskiwanie zarówno pojedynczych plików, jak też pełnych kopii zapasowych maszyn wirtualnych w chmurze prywatnej. To wszystko z wykorzystaniem intuicyjnego panelu sterowania i gwarancjami klasy korporacyjnej” – dodaje Marcin Zmaczyński z Aruba Cloud.

Unijne rozporządzenie RODO wesprze popularyzację cloud backupu i innych usług w chmurze

RODO (ang. GDPR), czyli unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych zacznie obowiązywać 25 maja 2018 roku. Nowe prawo wywiera silny wpływ na rynek dostawców usług w modelu cloud, nakładając na nich szereg wymogów, które przyczynią się do skuteczniejszej ochrony danych przechowywanych w chmurze. Choć dostawcy muszą poczynić pewne inwestycje, by cała ich oferta spełniała wymogi RODO, wprowadzenie tego prawa pomoże im w promowaniu usług chmurowych. Klienci zyskają pewność, że dane w chmurze są chronione w najbardziej rygorystyczny sposób. Tym firmom, które nie były przekonane do cloud computingu i uporczywie trzymały się infrastruktury lokalnej, RODO wysyła sygnał, że chmura jest bezpiecznym środowiskiem do prowadzenia biznesu.

Dostawcy usług w chmurze od samego początku śledzili unijną inicjatywę RODO, a niektórzy z nich byli zaangażowani w jej rozwój. Bezpieczeństwo danych powierzonych przez klientów, to absolutny priorytet dla naszej branży. Dlatego Aruba Cloud wspólnie z koalicją ponad 20 dostawców usług infrastruktury chmurowej w Europie (CISPE) wprowadziła kodeks postępowania w dziedzinie ochrony danych. Zgodnie z nim dostawcy usług IaaS nie mogą eksplorować danych ani profilować danych osobowych klientów na potrzeby marketingu, reklamy lub podobnych działań. Nie mogą tego czynić ani na potrzeby własne ani w celu odsprzedaży stronom trzecim. To tylko jedno z wielu obostrzeń, jakie nałożyli na siebie usługodawcy. Warto wspomnieć, że kodeks CISPE wyprzedził wprowadzenie RODO i jest on zgodny z wymaganiami określonymi w unijnym rozporządzeniu. Mając gwarancje UE i CISPE zaufanie klientów wobec usług w chmurze powinno zauważalnie wzrosnąć” – komentuje ekspert Aruba Cloud.

Źródło: Aruba Cloud