Start nowego wortalu branży IT

    20 czerwca 2007 r. rozpoczął działalność nowy wortal branży IT– www.decyzje-IT.pl, którego celem jest kompleksowe wspieranie menedżerów w wyborze systemów wspomagających zarządzanie.

    Jednym z głównych elementów wortalu jest wykorzystywane na całym świecie analityczne Narzędzie TEC dostępne online, które stanowi istotne wsparcie w wyborze najlepszego oprogramowania. Wortal decyzje-IT.pl zawiera m.in. katalog dostawców, studia przypadków, artykuły o systemach i nowych rozwiązaniach informatycznych, raporty o branży IT, aktualności, przegląd organizowanych seminariów, konferencji oraz szkoleń, a także inne informacje, które mogą pomóc w podjęciu najlepszej decyzji IT.

    Za pomocą Narzędzia TEC użytkownik otrzymuje rekomendacje najkorzystniejszego, również z perspektywy cenowej, systemu dla swojej firmy w postaci graficznych i tabelarycznych raportów, co znacznie skraca i ułatwia podejmowanie decyzji i dokumentuje jej racjonalność. Podstawą analizy i oceny jest kilka tysięcy funkcji zweryfikowanych przez niezależnych analityków TEC, opisujących systemy wspomagające zarządzanie w każdej z kilkunastu klas. Aktualnie w Narzędziu TEC dostępnych jest blisko tysiąc aplikacji biznesowych.

    www.decyzje-IT.pl