Sprawniejsze budżetowanie w branży gazowniczej

    Firma Controlling Systems, specjalizująca się w rozwiązaniach informatycznych, wspomagających procesy budżetowania i analiz, rozpoczęła wdrożenie systemu Eureca w Tesgas sp. z o.o. z Przeźmierowa k. Poznania, świadczącej usługi dla odbiorców przemysłowych i indywidualnych w zakresie eksploatacji, budowy i projektowania obiektów gazowych.

    Głównym celem przedsięwzięcia będzie usprawnienie procesu budżetowania poprzez wdrożenie systemu informatycznego gromadzącego dane z różnych źródeł w jednym miejscu. Hurtownia danych zapewni integrację z istniejącymi w firmie systemami, stanowiąc wartość dodaną do istniejącej struktury informatycznej. W przypadku firmy Tesgas Eureca będzie się integrowała z systemem zarządzania przedsiębiorstwem KOM-PRO oraz systemami ewidencjonującymi koszty oraz czas pracy. Dzięki temu będzie możliwa kontrola kosztów poszczególnych projektów według różnych parametrów (np. ilości godzin pracy, kosztów rodzajowych).

    Ponadto Eureca umożliwi prowadzenie analiz kosztów i przychodów w wielu przekrojach, takich jak miejsca powstawania kosztów (MPK) czy dyrektorzy poszczególnych pionów, uwzględniając różne okresy budżetowe poszczególnych projektów.

    Eureca będzie wykorzystywana w Tesgas przez ok. 20 osób – głównie dyrektorów poszczególnych pionów oraz szefów działów. W znacznej mierze będzie wykorzystywany moduł internetowy aplikacji – dzięki temu dane będą wprowadzane przez skoroszyty Excel oraz przeglądarkę WWW.

    www.c-systems.pl