Sposób na kłopoty z nadmiarem

Nowoczesne systemy PLM zapewniają firmom produkcyjnym radzenie sobie z zarządzaniem zmianą nawet w ogromnej liczbie wyrobów.

Przedsiębiorstwa branży produkcyjnej działają według różnych modeli biznesowych. Są takie, które produkują zaledwie kilka mocno wyspecjalizowanych produktów, inne mają asortyment liczący od kilkudziesięciu do kilkuset pozycji. Nad takim zestawem można jeszcze zapanować za pomocą metod klasycznych. Co jednak zrobić, gdy liczba wyrobów wynosi dziesiątki lub setki tysięcy?

Przy bardzo dużej liczbie produktów, komponentów i różnych wersji gotowych wyrobów przedsiębiorstwo musi użyć specjalizowanego systemu informatycznego, który poradzi sobie z tym problemem, ładnie zwanym we Francji „embarrass de richesse” (kłopot z nadmiarem).

Tak naprawdę nie jest to kłopot newralgiczny, bo przecież im więcej mamy produktów, tym lepiej dla firmy. Problem leży raczej w znalezieniu takiego oprogramowania, które zapewni sprawne zarządzanie całą tą masą produktów, ich różnymi wersjami (mającymi różny okres ważności), a także dużą liczbą części składowych potrzebnych do ich montowania.

Informatyka biznesowa znalazła odpowiedź na te potrzeby – to systemy klasy PLM, czyli systemy do zarządzania cyklem życia produktów (Product Lifecycle Management). Wiodącym na świecie rozwiązaniem w tej kategorii jest Oracle Agile PLM, a jedyna polska firma specjalizująca się we wdrażaniu tego systemu to Fideltronik, krajowy lider w branży EMS (Electronics Manufacturing Services).

Dlaczego Fideltronik?

Fideltronik w dużej mierze jest firmą inżynierską. W sumie w zakładach grupy kapitałowej zatrudnionych jest kilkuset inżynierów czynnie biorących udział we wdrożeniach i produkcji wyrobów gotowych. Dlatego procesy związane z cyklem życia produktu, sposoby wprowadzania nowych wersji albo rewizji wyrobów czy nadzór nad procesem produkcyjnym są im doskonale znane.

Ważne aspekty oprogramowania wspierającego zarządzanie cyklem życia produktu są nie tylko gruntownie przeanalizowane, ale także sprawdzone w praktyce i stosowane w dużej firmie produkcyjnej. Firma Fideltronik wie, co jest prawdziwą wartością dodaną w oprogramowaniu tej klasy, dlatego zwróciła uwagę na produkt Oracle Agile PLM. Doskonale realizuje on swoją podstawową funkcjonalność, a więc zarządzanie cyklem życia produktu. Ale nie tylko. Dzięki wbudowanym interfejsom produkt może być łatwo integrowany z zewnętrznymi aplikacjami, a budowa modułowa zapewnia dostosowanie skali rozwiązania do potrzeb firmy.

Przygoda z Oracle

Decyzja o zdobywaniu kompetencji w zakresie systemu Oracle nie była przypadkowa. Fideltronik jest użytkownikiem technologii tej firmy już od ponad 15 lat. Do 2004 r. firma zarządzana była za pomocą systemu lokalnego producenta opartego na bazie danych Oracle. W tym czasie podjęto decyzję o wymianie systemu informatycznego na rozwiązanie światowej klasy, spełniające najwyższe kryteria skalowalności, dostępności i bezpieczeństwa. W wyniku analizy i przetargu wybrano aplikacje Oracle, które pokonały w konkursie m.in. pakiet firmy SAP.

W marcu 2005 r. Fideltronik kupił zestaw aplikacji biznesowych Oracle E-Business Suite (EBS) oraz utworzył własną grupę wdrożeniową specjalizującą się w implementacji tego systemu. Do końca roku 2005 zakończono pierwszy etap, w którym wdrożone zostały podstawowe moduły ERP, takie jak finanse, logistyka, zaopatrzenie, sprzedaż oraz podstawy produkcji dyskretnej. W kolejnej fazie rozpoczęto wdrożenie modułu kadrowo-płacowego, produkcji ciągłej, magazynu wysokiego składowania, zarządzania cyklem życia produktu oraz zaawansowanego planowania produkcji i dostaw.

Najpierw klient, potem partner

W roku 2007 firma Fideltronik wykonała dość niezwykłą woltę – będąc od dawna klientem, stała się także partnerem, specjalizującym się we wdrażaniu systemu Oracle EBS. Po prostu postanowiła wykorzystać wiedzę w zakresie znajomości systemu Oracle, oferując swoje usługi konsultingowe firmom zewnętrznym. Od tego czasu Fideltronik przeprowadził wiele, zawsze udanych wdrożeń. Aktualnie posiada status „Oracle Gold Partner”.

Jako partner Oracle Fideltronik świadczy również usługi eksperckie z zakresu aplikacji i narzędzi tej firmy. Jako jedni z nielicznych, jeśli nie jedyni na rynku, jest jednocześnie firmą oferującą wdrożenie systemu, jak również używającą go we własnej działalności. Daje to ogromny komfort jej klientom, ponieważ oferowane rozwiązania są zawsze sprawdzone i przetestowane, dostawca potrafi też ocenić ich przydatność. Klient może zobaczyć system działający w firmie Fideltronik – wdrożenie uznawane za jedno z najlepszych na świecie w obszarze produkcji.

PLM ważny dla produkcji

Wróćmy jednak do PLM. Ten proces polega na zarządzaniu cyklem życia i zmianą produktu, co występuje praktycznie w każdej firmie produkcyjnej. Podstawowym elementem wspomagającym jest tu wersjonowanie pozycji oraz poszczególnych ich składowych. Dzięki systemowi PLM mamy możliwość sprawnej obsługi tych procesów, co znacznie upraszcza zarządzanie produktem oraz minimalizuje pomyłki podczas każdej fazy cyklu życia.

Wersjonowanie połączone z szerokimi możliwościami konfiguracji uprawnień oraz konfiguracji własnych ścieżek decyzyjnych zapewnia pełną kontrolę oraz łatwe zarządzanie zmianą podczas projektowania, produkcji oraz wycofywania produktów.

Czym jest Oracle Agile PLM?

Oracle Agile Product Lifecycle Management to zbiór nowoczesnych, zintegrowanych aplikacji PLM. Elastyczność konfiguracji systemu umożliwia implementowanie go w bardzo szerokim obszarze i wielu gałęziach przemysłu. Interfejs użytkownika obsługiwany przez przeglądarkę internetową zapewnia uniezależnienie od platformy sprzętowej.

Co więcej, taki interfejs pozwala na oferowanie rozwiązania w modelu chmury – klient może mieć zdalny dostęp do systemu zainstalowanego i skonfigurowanego w zewnętrznym centrum obliczeniowym. Płacąc ustaloną stawkę za dostęp do narzędzia, utrzymuje koszty na niezmiennym, przewidywalnym poziomie, jednocześnie realizując zasady odchudzonego zarządzania przedsiębiorstwem (Lean Management). Klient nie musi inwestować w serwery, administratorów i utrzymanie aplikacji.

Agile PLM to nie tylko zarządzanie cyklem życia

Do podstawowego modułu aplikacji oferowane są rozszerzenia, dodające funkcję zarządzania projektami, kosztami, jakością i zgodnością. Istnieją także rozszerzenia integrujące Agile z narzędziami CAD. Aplikacja współdziała z narzędziem wizualizacyjnym Oracle AutoVue, którego Fideltronik użył niedawno do wdrożenia systemu zarządzania dokumentacją i oprogramowaniem urządzeń. W tym rozwiązaniu Agile PLM nadzoruje nie tylko zmiany w produktach, ale też w ich dokumentacji, realizując procesy wymuszające zachowanie pełnej zgodności. Narzędzie AutoVue zapewnia nanoszenie komentarzy do dokumentacji, niewidocznych w samych plikach, ale generowanych w trakcie przeglądania historii zmian.

System Oracle Agile zawiera wiele dodatkowych modułów o bogatej funkcjonalności – w artykule omówimy te najważniejsze.

Agile Product Portfolio Management

Agile Product Portfolio Management to moduł zapewniający zarządzanie projektami. Dzięki jego zintegrowaniu z PLM projekty nie są odrębną aplikacją, ale dotyczą konkretnych produktów, w konkretnych wersjach i fazach cyklu życia. Wynikiem projektu jest „Deliverable” – zaimplementowany produkt z pełną historią zmian, zatwierdzeń, a nawet wewnętrznych dyskusji na temat problemów i postępów.

Wszystkie projekty są prowadzone w jednym systemie, bazują na tych samych zasobach i kosztach, są widoczne dla wszystkich osób mających odpowiednie uprawnienia. Integracja z zasobami umożliwia mierzenie ich zajętości. Co więcej moduł projektowy integruje się z narzędziem Microsoft Project – co pozwala m.in. na łatwe współdzielenie stanu projektu z klientami niemającymi dostępu do aplikacji.

Agile Product Cost Management

Agile Product Cost Management służy do zarządzania kosztami. Poza gromadzeniem informacji o cenach komponentów i produktów oraz zarządzaniem zmianami cen moduł ten ma także wbudowany mechanizm Sourcing Projects. Są to projekty tworzone w celach kwotacyjnych, powiązane z konkretnymi produktami zdefiniowanymi w Agile PLM.

Moduł kosztowy zawiera także portal dostawcy (Supplier Portal). Jest to specjalne rozszerzenie aplikacji, zapewniające dostawcy logowanie się do systemu, obejrzenie przesłanych do niego zapytań ofertowych (RFQ) z wszystkimi udostępnionymi informacjami (na przykład dodatkową dokumentacją). Dostawca na zapytanie odpowiada w tym samym systemie, wyniki są od razu widoczne w projekcie, a dane wprowadzone są w poprawnym formacie, który wymusza aplikacja Agile.

Agile Product Quality Management

Moduł Product Quality Management służy do zarządzania jakością produktów. Oferuje predefiniowaną metodologię stosowaną do zarządzania informacją, pozwalającą na ogólną poprawę jakości, zwiększenie produktywności i niezawodności. Jest to moduł przeznaczony do raportowania problemów zarówno wewnętrznych – przy produkcji czy zakupach, jak i zgłaszanych przez klientów.

Zbieranie informacji o odbytych audytach i ich wynikach oraz o akcjach prewencyjnych i naprawczych zapewnia łatwy dostęp do wcześniej sprawdzonych działań. Moduł ten jest szczególnie przydatny w połączeniu z systemem raportującym, pokazującym wpływ wykonywanych akcji na jakość produktów.

Agile Product Governance and Compliance

Agile Product Governance and Compliance służy do zarządzania informacją o zgodności produktu z dyrektywami takimi jak RoHS, WEEE czy standardami ISO. Firmy produkcyjne są zmuszone do brania odpowiedzialności za utylizację, recykling i ponowne użycie niebezpiecznych substancji.

Opisywany moduł Agile umożliwia gromadzenie wymaganych danych, po raz kolejny przy współpracy z dostawcami przez specjalny portal, jak i wprowadzanie ich lokalnie. Po wybraniu dyrektyw, które musi spełniać produkt, Agile automatycznie oblicza jego zgodność, na podstawie spisu substancji i komponentów użytych przy produkcji.

Product Lifecycle Analytics

Grupa aplikacji Agile jest także zintegrowana ze wspomnianym wcześniej rozwiązaniem raportującym. Oparte na renomowanym silniku Oracle Business Intelligence Enterprise Edition rozwiązanie oferuje zintegrowane procesy ekstrakcji, transformacji i ładowania (ETL), predefiniowaną hurtownię danych wraz z metarepozytorium, a nawet raportami i pulpitami danych gotowymi do użytku.

Dzięki użytej technologii tworzenie nowych raportów w wielu przypadkach nie wymaga żadnej wiedzy programistycznej i jest wykonywane przez zwykłe przeciąganie odpowiednich danych do tabeli czy wykresu wynikowego. Dane w hurtowni są odświeżane automatycznie, przedstawiając zawsze aktualny stan informacji.

Interfejsy programistyczne Agile PLM

Bogate interfejsy programistyczne sprawiają, że integracja z systemami ERP, CRM i innymi aplikacjami, już używanymi przez klienta, jest stosunkowo prosta do wykonania. W Agile PLM prawie każda akcja wykonywana przez użytkownika, przez standardowy interfejs przeglądarkowy, może być też wywołana programistycznie.

Co więcej aplikacja oferuje kilka rodzajów interfejsów – biblioteki programistyczne, serwisy webowe oraz wbudowane narzędzia importujące i eksportujące dane. Pozwala to na wybranie najlepszej dla siebie technologii do integracji.

Tylko Fideltronik

Na zakończenie trzeba wspomnieć, że Fideltronik jest obecnie jedynym partnerem Oracle w Polsce, który posiada prawa do odsprzedaży licencji Agile PLM. Wymagane do tego było zaliczenie egzaminów Oracle, co gwarantuje dokładną, potwierdzoną praktyką znajomość tego systemu. Co więcej – Fideltronik jako firma produkcyjna potrafi nie tylko taki system wdrożyć, ale też doradzić, jak go używać, aby przynosił jak największe korzyści.

Fideltronik w liczbach

Fideltronik jest grupą przedsiębiorstw działających w sektorze High-Tech, zajmujących się produkcją, handlem oraz świadczeniem różnego rodzaju usług dodatkowych. Firma została założona w 1986 r. przez Zbigniewa Fidelusa. W ciągu minionych 25 lat Fideltronik rozrósł się do 5 podmiotów gospodarczych produkujących i świadczących usługi dla klientów z całego świata i wielu różnych branż, takich jak High-Tech, AGD, RTV, motoryzacja, farmaceutyka. Grupa zatrudnia ok. 1500 osób, powierzchnia produkcyjna przekracza 20 000 m2 a liczba obsługiwanych pozycji magazynowych grubo przekracza 100 000.

Więcej informacji http://fideltronik.com

Paweł Fidelus jest prezesem firmy Fitech należącej do grupy firm Fideltronik. Krzysztof Woźny jest zastępcą dyrektora IT w firmie Fideltronik.

Autor: Paweł Fidelus, Krzysztof Woźny