SharePoint dla Wyborowa SA

    Fild.NET, spółka specjalizująca się w rozwiązywaniu problemów biznesowych średnich i dużych przedsiębiorstw w oparciu o oprogramowanie Microsoft, wdrożyła w firmie Wyborowa SA platformę Microsoft Office Share- Point Server 2007.

    Nowa wersja rozwiązania w porównaniu z poprzednią – Microsoft Offi- ce SPS 2003 – wprowadza istotne udogodnienia i zupełnie nowe funkcje. Usprawnienia mają na celu zwiększenie efektywności działania dzięki bardziej wszechstronnym i przyjaznym narzędziom do zarządzania i kontroli treści dostępnych przez SharePoint. W sposób istotny przyspieszono także realizację procesów biznesowych oraz ułatwiono dostęp do informacji.

    Ważną nowością jest możliwość budowania funkcji workflow (przepływu pracy), która zapewnia automatyzację – według odpowiednich procedur – obiegu informacji. Platforma integruje się również z systemami biznesowymi różnych producentów, np. SAP i Siebel, co daje użytkownikom łatwy (za pomocą przeglądarki) dostęp do informacji (dzięki SharePoint 2007) z całego przedsiębiorstwa zawartych w różnych środowiskach.

    www.wyborowa.com

    www.fild.net