SAS Institute w Polsce osiągnął rekordowy wzrost sprzedaży w 2008 r.

    SAS Institute działający w obszarze Business Intelligence zamknął 33. z kolei rok działalności ze wzrostem przychodów. Firma ogłosiła, że całkowity przychód wyniósł 2,26 mld USD, to jest 5,1 procent więcej w stosunku do przychodu 2,15 mld USD wygenerowanego w 2007 r.. SAS odnotował największy wzrost przychodów w następujących obszarach: zaawansowana analityka, data mining, zarządzanie relacjami z klientami, zarządzanie ryzykiem, optymalizacja procesów. W 2008 r. przychody SAS ze sprzedaży rozwiązań do zarządzania ryzykiem wzrosły o 28%, natomiast sprzedaż rozwiązań do optymalizacji procesów biznesowych o 18%. Całkowite przychody w obszarze zaawansowanej analityki oraz data mining wzrosły o 15%. Istotnie zwiększyły się również przychody ze sprzedaży rozwiązań dedykowanych dla poszczególnych branż z wiodącym wzrostem sprzedaży dla sektora energetycznego i komunalnego na poziomie 27%.

    W 2008 roku SAS umocnił swoją pozycję na rynku polskim. SAS Institute Polska osiągnął rekordowe wyniki w zakresie sprzedaży oprogramowania. Sprzedaż nowych licencji wzrosła o 49%, natomiast całkowita sprzedaż oprogramowania zwiększyła się o 14% w stosunku do wyników osiągniętych w roku 2007 (przychody liczone w zł). Były to jedne z najlepszych wyników w zakresie wzrostu sprzedaży osiągniętych przez oddziały SAS na świecie. 48% sprzedaży nowych licencji stanowiła platforma technologiczna, 30% rozwiązania Customer Intelligence, 14% rozwiązania do zarządzania ryzykiem, 8% rozwiązania do zarządzania finansowego. W 2008 roku całkowite przychody SAS Institute Polska osiągnęły poziom 60 mln zł (wyniki przed audytem).

    www.sas.com/offices/europe/poland/