SAP: współpraca z dostawcami usług w chmurze

Firma SAP zapowiedziała współpracę z czołowymi dostawcami usług oferowanych w chmurze, której celem jest dostarczanie zatwierdzonych przez SAP usług w modelu IaaS (Infrastructure as a Service) oraz SaaS (Software as a Service). Planowane usługi w chmurze będą tak zaprojektowane, aby stale podnosić ich jakość, obniżać całkowite koszty utrzymania (TCO), zapewniać obsługę wspólnej architektury referencyjnej, a także – poprzez standaryzację umów usługowych (SLA) i zasad ochrony poufności danych – ułatwiać realizację projektów wdrożeniowych.

Jak przewiduje IDC, wydatki na wdrożenie i obsługę rozwiązań chmurowych wzrosną w 2014 roku o 25% i przekroczą 100 mld USD („IDC Predictions 2014: Battles for Dominance – and Survival – on the 3rd Platform”, grudzień 2013 r., dok. nr 244606). W ramach rozbudowanej oferty SAP Cloud firma SAP oferuje przedsiębiorstwom natychmiastowe korzyści oraz uproszczoną obsługę klienta. Chmurowe rozwiązania SAP oferowane są w oparciu o platformę SAP HANA Enterprise Cloud, która obejmuje zarówno infrastrukturę, jak i usługi zarządzane.

We współpracy z ekosystemem firm partnerskich SAP planuje wychodzić naprzeciw rosnącemu popytowi i potrzebom klientów, którzy działają w heterogenicznym środowisku IT i mają do czynienia z różnorodną infrastrukturą aplikacji i systemów. W tym celu partnerzy będą mogli oferować swoje usługi chmurowe oparte na platformie SAP HANA.

SAP rozpocznie od nawiązania współpracy z 12 światowymi dostawcami, a następnie planuje poszerzać to grono. Pierwszych dwunastu partnerów dysponuje łącznie ponad 412 tysiącami serwerów w 580 centrach danych w różnych lokalizacjach na świecie. Są to: CenturyLink Technology Solutions, China Datacom, Fujitsu, Hitachi Data Systems, HP, IBM, Swisscom, Telstra, T-Systems, Verizon, Virtustream i VMware vCloud Hybrid Service.

– SAP docenia znaczenie ekosystemu partnerów dla odniesienia sukcesu – podkreślił Darren Bibby, wiceprezes programu Channels and Alliances Research, IDC. – Przykładowo SAP bardzo efektywnie rozwija współpracę z partnerami VAR i integratorami, którzy specjalizują się we wdrożeniach w modelu tradycyjnym. Dziś jednak świat coraz częściej decyduje się na rozwiązania hostingowe lub w chmurze, dlatego SAP ma szansę, aby przenieść najlepsze praktyki we współpracy partnerskiej na środowisko dostawców usług outsourcingowych, aby wspólnie z nimi zapewniać klientom maksymalne korzyści.