SAP w Energoinstal

    Firma 7milowy rozpoczęła wdrożenie systemu SAP metodą SPRINT w firmie Energoinstal (producent kotłów dla energetyki zawodowej i przemysłowej). Głównym celem wdrożenia jest wprowadzenie międzynarodowych standardów rachunkowych i zarządzania, które w efekcie podniosą efektywność i wartość spółki.

    – Współpraca z długoletnimi partnerami, głównie zagranicznymi, wymaga od nas stałego podnoszenia poziomu zarówno rozwiązań technologicznych, jak i metod zarządzania – mówi Stanisław Więcek, prezes zarządu firmy Energoinstal SA. – To konieczne, by sprostać potrzebom wymagających rynków europejskich. Nasze plany rozwojowe podyktowane są także wyzwaniami, jakie stawia przed nami niedawny debiut na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, który pozwolił nam pozyskać nowe środki na realizację tych planów.

    Wdrożenie SAP metodą SPRINT obejmie najważniejsze obszary działalności firmy, takie jak: zarządzanie płynnością, finanse i kontroling, środki trwałe i magazyn z zakupami oraz zarządzanie sprzedażą. Kolejny etap wdrożenia obejmie zarządzanie projektami oraz kadrami.

    – Wdrożenia systemu SAP m.in. w obszarze zarządzania finansami pozwoli spółce Energoinstal spełnić standardy raportowania w oparciu o Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, wymagane w przypadku spółek giełdowych – wyjaśnia Adam Kozłowski, Kierownik Projektu wdrożenia SAP z ramienia 7milowego.