SAP w branży metalowej

    Firma 7milowy rozpoczęła kolejne wdrożenie systemu SAP metodą SPRINT w firmie z branży wyrobów metalowych – Teleskop. Wdrożenie obejmie wszystkie najważniejsze obszary działalności firmy Teleskop: od finansów i kontrolingu, przez zarządzanie zaopatrzeniem, gospodarkę magazynową oraz planowanie produkcji po zarządzanie sprzedażą. Podstawową funkcją wdrożoną w spółce będzie zarządzanie płynnością finansową.

    W przedsiębiorstwie Teleskop plan sprzedaży i produkcji jest tworzony na 60 tygodni naprzód. Tak duży horyzont planowania wymaga zastosowania zaawansowanych narzędzi planistycznych – od SOP (zarządzanie planem sprzedaży i produkcji) do mechanizmów MRP (planowania potrzeb materiałowych).

    Metodyka SPRINT opracowana została w oparciu o doświadczenia z wcześniejszych wdrożeń systemu w segmencie firm średniej wielkości oraz tzw. dobre praktyki biznesowe.