SAP u producenta komponentów do telewizorów LCD

    itelligence zakończyło wdrożenie rozwiązania SAP w Sumika Electronic Materials Poland sp. z o.o. – dostawcy komponentów do ekranów LCD dla największych światowych producentów. Głównym celem wdrożenia było ułatwienie procedur jakościowych poprzez zarządzanie jakością w pełnym zintegrowanym cyklu logistycznym.

    Rozwiązanie SAP objęło obszary: rachunkowości finansowej (FI), controllingu (CO), zarządzania majątkiem trwałym (AA), gospodarki magazynowej (WM), sprzedaży i dystrybucji (SD), planowania produkcji (PP), gospodarki materiałowej (MM) i zarządzania jakością (QM). Główny cykl wdrożeniowy trwał 4 miesiące. Z rozwiązania korzysta obecnie 20 kluczowych użytkowników (docelowo ponad 100).

    Dzięki wdrożeniu SEMP uzyskał pełną identyfikowalność (traceability) w procesie logistycznym. Istotą identyfikowalności jest monitorowanie ruchu i pochodzenia partii produkcyjnej na każdym etapie łańcucha dostaw. Informacja umożliwia śledzenie partii i serii, daje także pracownikom logistyki pełną wiedzę o ruchu danej palety w magazynie. Informacje te są niezwykle ważne ze względu na utrzymywanie wysokiej jakości produkcji. Kontrole jakościowe w SEMP pojawiają się nie tylko na wejściu (przy przyjmowaniu surowców) i wyjściu (przy wydawaniu wyrobów gotowych), ale także wielokrotnie w trakcie procesu logistycznego.

    Niezwykle istotnym elementem wdrożenia jest również planowanie produkcji. SEMP produkuje na zamówienia odbiorców, od nich otrzymuje informacje o ilości komponentów do ekranów LCD i terminie ich dostarczenia. Niektóre surowce potrzebne do produkcji pochodzą aż z Japonii, a terminy ich dostarczania są oddalone w czasie. Zdarza się, że termin realizacji zamówienia jest krótszy niż sprowadzenia surowców, dlatego planowanie jest elementem kluczowym.

    W najbliższych planach jest wdrożenie z pomocą konsultantów itelligence gospodarki remontowej SAP w celu zarządzania magazynem części zamiennych na zasadzie kanban (utrzymywanie magazynu na takim poziomie, jaki w danej chwili jest potrzebny – bez braków, opóźnień i zapasów). Ważnym elementem będzie również integracja utrzymania ruchu z obszarem produkcji.