SAP BI w ZE Bydgoszcz SA

Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz SA korzystający od 1999 r. z rozwiązań SAP w zakresie finansów, środków trwałych, kontrolingu i gospodarki materiałowej zdecydował się wprowadzić zaawansowane rozwiązania projektu firmy consultingowej BCC (świadczącej dla ZEB usługi outsourcingowe, polegające na stałym wsparciu administracji systemem SAP), które będą wspomagać kierownictwo ZEB w analizie danych biznesowych, integrując dane pochodzące z różnych obszarów SAP oraz z systemów zewnętrznych, w tym z aplikacji wspierającej gospodarkę remontową.

Rozwiązania SAP Business Intelligence ujednolicają te dane oraz interfejs raportowania w całej firmie, pomagają w podejmowaniu właściwych decyzji. Użytkownicy będą mogli korzystać z przyjaznego interfejsu graficznego (np. przeglądarki internetowej), a wyniki raportów udostępniane będą również przez aplikacje MS Office.

Prace wdrożeniowe rozpoczęły się w styczniu 2007. W kwietniu planowane jest udostępnienie użytkownikom pierwszych raportów, a dalsze elementy rozwiązania będą uruchamiane w kolejnych miesiącach.