Rynek IT w 2009 r.

    Wypowiedź Marka Lewisa, dyrektora ds. marketingu i współpracy w regionie EMEA, Riverbed Technology – firmy oferującej rozwiązania akceleracji sieci WAN

    – Zachodzące coraz szybciej i spowodowane kryzysem zmiany w globalnej gospodarce będą sprawdzianem dla przedsiębiorstw we wszystkich branżach i na wszystkich kontynentach. Osoby odpowiedzialne za rozwiązania IT będą musiały szukać nowych rozwiązań, redukować koszty, a przecież nadal IT pozostanie jednym z istotnych potencjalnych źródeł przewagi konkurencyjnej.

    Jestem przekonany, że zastosowanie nowych technologii informatycznych to szansa na bardziej elastyczne reagowanie i zmniejszenie kosztów. Nasza firma odpowiada na te wyzwania, oferując rozwiązania znaczne obniżające koszty wykorzystania łączy.

    Coraz większe odległości w sieciach WAN oznaczają większą kompleksowość i koszty związane z zarządzaniem i utrzymaniem infrastruktury IT, która jest kręgosłupem informacji, służy nam do dystrybucji danych i komunikacji międzyludzkiej. Riverbed proponuje technologię optymalizacji sieci WAN, która sprawia, że sieć WAN działa tak jak do tej pory działać mogły tylko sieci LAN. Otrzymujemy więc możliwość współdzielenia aplikacji i danych, w ten sam sposób, jaki daje praca w tym samym „fizycznym” biurze.

    Dla wielu firm konsolidacja IT to sposób na prostsze zarządzanie, mniejsze zużycie zasobów i lepszą kontrolę kosztów. Niestety, w przeszłości wiązało się to z pogorszeniem jakości działania aplikacji oraz obniżeniem wydajności pracowników. Produkty Steelhead Riverbed konsolidują infrastrukturę IT bez szkody dla jakości i wydajności jej działania.