Rozwój systemów CAx w kierunku coraz lepszej integracji z innymi narzędziami, w tym z PLM

Na pytania redakcji MSI Polska odpowiada Mariusz Zabielski, prezes Siemens Industry Software sp. z o.o.

Jak można ocenić rynek systemów CAx w Polsce?

– Systemy CAx są coraz bardziej obecne w różnych branżach, które niekoniecznie kojarzą się bezpośrednio z projektowaniem oraz tym bardziej projektowaniem 3D. Systemy CAx wkraczają praktycznie we wszystkie obszary inżynierii, stając się niezbędnym elementem procesu tworzenia nowego produktu. Współczesny menedżer biura konstrukcyjnego nie wyobraża sobie pracy bez narzędzi umożliwiających mu przeprowadzenie wirtualnego prototypowania.

Obecnie narzędzia CAx dają możliwość budowy oraz optymalizacji prototypu, jeszcze zanim powstanie on w rzeczywistości. Zaawansowane narzędzia CAM umożliwiają ocenę technologiczności wirtualnych części, natomiast narzędzia CAE umożliwiają optymalizację konstrukcji, biorąc pod uwagę zjawiska mechaniczne, termiczne, a także analizując zagadnienia z zakresu mechaniki płynów. Jednocześnie widoczna jest presja na dostarczanie zintegrowanych środowisk, w których wymiana danych, i co za tym idzie ich spójność, będzie zachowana na wysokim poziomie. Wiąże się to głównie z integracją w jednym produkcie coraz większej liczby różnych dziedzin inżynierskich oraz ze zwiększoną ilością iteracji, mających na celu stworzenie lepszego produktu spełniającego coraz wyższe wymagania klientów.

Spoglądając na polski rynek z handlowego punktu widzenia, możemy zaobserwować rosnące zainteresowanie naszymi produktami wśród klientów, którzy do tej pory korzystali z konkurencyjnych produktów. Prawdopodobnie jest to związane z szybkim rozwojem naszych systemów, które w wielu obszarach wyprzedzają inne rozwiązania (np. HD-PLM albo Cyfrowa Fabryka ). Efektem tego rozwoju jest wymiana narzędzi CAD oraz PLM u czołowych producentów samochodów.

Jakie są potrzeby branży produkcyjnej z punktu widzenia dostawcy rozwiązań CAx?

– Od wielu lat mówimy o rewolucji 3D w biurach konstrukcyjnych. W Polsce często ogranicza się ona do modelowania 3D i najczęściej na tej bazie wykonywana jest finalna dokumentacja 2D, która jest jedynym nośnikiem informacji konstrukcyjnej. Z naszych obserwacji wynika, żr główną przyczyną takiego stanu rzeczy jest brak możliwości nanoszenia pełnowartościowych informacji o produkcie na modelu 3D oraz brak możliwości wykorzystania informacji 3D poza działem konstrukcyjnym.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom skrócenia cyklu projektowego, czyli np. tworząc model 3D, który niesie ze sobą większość niezbędnych informacji konstrukcyjnych, stworzyliśmy technologię HD-3D. Technologia ta stwarza użytkownikom systemu NX możliwość łatwiejszego dostępu do informacji o konstrukcji oraz generowania graficznych raportów. Jednoznaczne informacje uzyskiwane w ten sposób wyraźnie podnoszą jakość wykonywanej pracy. Technologia HD-3D znalazła tak szerokie zainteresowanie w przemyśle, że postanowiliśmy ją zastosować w naszym rozwiązaniu PLM – Teamcenter. Stworzyliśmy jedno inteligentne źródło informacji, „prawdy” o produkcie HD-PLM.

Kolejnym krokiem naprzód wymuszonym przez naszych klientów jest Fourth Generation Design – 4GD, czyli możliwość tworzenia coraz bardziej złożonych projektów w jednym środowisku. Co odróżnia 4GD od „klasycznej” metody projektowania, to umożliwienie obiektowego zarządzania wszystkimi aspektami konstrukcyjnymi projektu. Zdajemy sobie sprawę, że zarządzanie taką liczbą obiektów oraz relacjami między nimi jest dużym wyzwaniem.

Jakie nowe funkcje w omawianych systemach wymusi rynek?

– Oczekiwania klientów są coraz bardziej wyrafinowane, wymagamy od producentów produktów o coraz wyższej jakości. Jednocześnie obserwujemy coraz krótsze cykle życia produktu. Wymusza to na producentach optymalizację już nie tylko linii produkcyjnych, ale również biur projektowych.

To, co widzimy obecnie, to coraz większy nacisk na skuteczne narzędzia do zarządzania wiedzą o produkcie oraz możliwość wyciągania wniosków z wiedzy o nim zgromadzonej. Coraz krótsze cykle życia wymuszają narzędzia pozwalające budować nowe produkty w oparciu o istniejące rozwiązania. Tak więc kierunek, w którym widzimy rozwój systemów CAx, to coraz lepsza integracja z innymi narzędziami oraz integracja z systemami klasy PLM nie tylko na etapie opracowywania konstrukcji, lecz również w działach technologicznym, serwisie czy nawet sprzedaży i marketingu.