Rozszerzone usługi wsparcia

Dostępny od kwietnia 2006 r. SAP Premium Support przeznaczony jest dla fi rm dowolnej wielkości i branży. Jego główne elementy to: opieka przypisanego danej firmie doradcy, roczne audyty i planowanie wsparcia infrastruktury IT oraz umowa SLA (service level agreement), gwarantująca czas reakcji i działań naprawczych w przypadku problemów.

SAP oferuje klientom trzy poziomy wsparcia. SAP Standard Support – to oferta podstawowa obejmująca: ciągłą optymalizację, zarządzanie jakością, transfer wiedzy i rozwiązywanie problemów. W jej ramach udostępniane są funkcje SAP Solution Manager oraz SAP Service Marketplace. SAP oferuje standardowe wsparcie w rocznej cenie równej 17% wartości nabywanych licencji.

SAP Premium Support poszerza ofertę SAP Standard Support o usługi indywidualne oraz pomoc wyznaczonego doradcy ds. wsparcia. Pakiet jest dostępny za dodatkową opłatą w wysokości 5% wartości nabywanych licencji. SAP MaxAttention to oferta dla dużych klientów. Zapewnia stałą obecność zespołu ds. wsparcia w siedzibie klienta, zaangażowanie menedżerów wyższego szczebla w projekt oraz pakiet usług SAP Safeguarding, który umożliwia zarządzanie ryzykiem związanym z kompleksowym wdrożeniem.