Rozbudowa infrastruktury IT w Gdańskim PEC

    Wola Info rozbuduje infrastrukturę informatyczną w Gdańskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej, firmie zajmującej się produkcją i dystrybucją energii cieplnej w Gdańsku i Sopocie.

    – Dobrze funkcjonująca infrastruktura IT jest koniecznością dla przedsiębiorstwa z sektora energetycznego. Dzięki niej wzrasta niezawodność i dostępność systemów oraz komfort pracy działów IT, przy jednoczesnym obniżeniu kosztów ich działania – powiedział Marek Lulek, dyrektor sprzedaży w Dziale Przemysł Wola Info.

    Założeniem projektu jest zbudowanie infrastruktury umożliwiającej oddzielenie warstwy systemowej od warstwy sprzętowej. W tym celu Wola Info dostarczy sprzęt (serwery, macierz dyskową, przełączniki, oprogramowanie z licencjami) oraz zbuduje od podstaw środowisko do wirtualizacji systemów operacyjnych. Pozwoli to na osiągnięcie pełnej elastyczności w administrowaniu środowiskiem IT przy jednoczesnym zapewnieniu pracy systemów operacyjnych działających w tej infrastrukturze. Całe środowisko zostanie objęte systemem kopii bezpieczeństwa HP Data Protector.

    – Obserwujemy rosnące zainteresowanie rozwiązaniami informatycznymi ze strony przedsiębiorstw energetycznych. Z pewnością jest to podyktowane otwarciem rynku energetycznego, które stawia przed firmami wiele nowych wyzwań – podsumowuje Piotr Majcherkiewicz, prezes zarządu Wola Info SA.