Rozbudowa data center dla KGHM

    Wola Info zakończyła projekt rozbudowy Centrum Przetwarzania Danych dla Centralnego Ośrodka Przetwarzania Informacji O/COPI – jednego z oddziałów KGHM Polska Miedź SA. Kontrakt o wartości 3,5 mln zł zrealizowano w 4 miesiące.

    – Realizacja projektu dla KGHM wymagała od nas szczególnie precyzyjnego doboru komponentów składających się na rozwiązanie. Cieszy nas spełnienie wszystkich oczekiwań klienta, przede wszystkim w zakresie zabezpieczeń przed zalaniem, zwłaszcza że projekt był realizowany w bardzo napiętym harmonogramie – mówi Piotr Majcherkiewicz, prezes Wola Info SA.

    Wola Info odpowiadała za pełną realizację inwestycji, która obejmowała adaptację pomieszczeń na serwerownię i krosownię w obiekcie data center w Lubinie. W ramach umowy opracowała projekt techniczny, wykonała prace adaptacyjne ogólnobudowlane oraz infrastrukturę elektryczną. Wykonała również system klimatyzacji i wentylacji, infrastrukturę sieciową, systemy bezpieczeństwa oraz BMS (Building Management Systems) – system do zarządzania budynkiem. Prace zakończyły się sporządzeniem dokumentacji powykonawczej.

    Podstawową korzyścią z wykonanych przez Wola Info dla O/COPI prac jest poprawa jakości usług oferowanych zarówno klientom wewnętrznym, jak i zewnętrznym.

    www.kghm.pl