Routery bintec w sieci Douglas

    Firma Funkwerk-EC wyposażyła perfumerie Douglas w routery bintec realizujące połączenie VPN między centralą firmy w Niemczech a komputerami w niemal 30 punktach sprzedaży w Polsce. Routery umożliwiają utrzymanie spójności bazy danych produktów, zawierającej ponad 30 tysięcy artykułów oraz szybką reakcję na zmieniające się warunki rynkowe. W sytuacjach awaryjnych, polscy i niemieccy specjaliści z działu utrzymania systemów informatycznych mogą zdalnie interweniować.

    System wdrożony przez Funkwerk-EC składa się z dwóch części: centrali, w której zlokalizowane są serwery aplikacji firmowych oraz zespołu obsługi technicznej (dwa łącza o przepustowości 4 Mbps obsługują wymaganą ilość punktów, umożliwiają równomierne rozłożenie ruchu i gwarantują stały dostęp nawet w przypadku awarii) oraz odległych punktów sprzedaży wyposażonych w routery bintec klasy entry-level, dobrane w zależności od rodzaju dostępu do Internetu (łącza 1 – 2 Mbps, ADSL Annex A lub Annex B, Ethernet).

    Wdrożony w sieci system wykorzystuje protokół IPSec i wydajne algorytmy szyfrowania połączone z mechanizmami gwarantującymi jednoznaczną identyfikację stron biorących udział w połączeniu. Aby wykluczyć możliwość ataku lub włamania z Internetu, wszystkie punkty chronione są przez zapory sieciowe Stateful Packet Inspection wbudowane w routery bintec. Odpowiednie mechanizmy i filtry sieciowe zapobiegają uruchamianiu niedozwolonych aplikacji i nieuporządkowanemu korzystaniu z Internetu, które mogą zagrozić stabilności systemu.

    www.funkwerk-ec.pl.