Rosnące znaczenie efektywności i monitorowania energii

Firma Emerson Network Power ogłosiła wyniki przeprowadzanego co dwa lata badania Grupy Użytkowników Centrum Danych (DCUG). Ponad 120 menedżerów obiektów, IT i centrum danych podzieliło się informacjami na temat stanu obecnego i planów związanych z ich centrum danych.

Wyniki tego badania omówiono w trakcie przeprowadzonej w tym miesiącu dwudniowej wiosennej konferencji DCUG w Waszyngtonie. Podczas imprezy, w której uczestniczyło ponad 200 członków DCUG, skoncentrowano się na technologiach i najlepszych praktykach umożliwiających centrum danych optymalne zwiększanie wydajności i wykorzystania zasobów przy mniejszych nakładach. Poruszono takie tematy jak „redukcja kosztów w centrum danych”, „optymalizacja istniejących zasobów centrum danych”, „budowanie systemów monitoringu mierzących efektywność centrum danych” oraz „wdrażanie systemów kontroli”.

Badanie DCUG dowiodło w szczególności nieustannie rosnącej troski o efektywność energetyczną i o możliwości odpowiedniego monitorowania oraz zarządzania centrum danych. 47% uczestników badania wskazało efektywność energetyczną jako jeden z najważniejszych problemów związanych z obiektami i siecią, a 46% do trzech najistotniejszych zagadnień zaklasyfikowało odpowiednie monitorowanie. Wśród pozostałych czynników uznanych za kluczowe znalazła się koncentracja ciepła, dostępność i zagęszczenie mocy.

Badanie ujawniło, że obecne warunki gospodarcze zmusiły 61% respondentów do cięć budżetowych, podczas gdy 35% badanych było zmuszonych do opóźnienia budowy centrum danych lub projektów rozwojowych. Ponad połowa respondentów (52%) wskazała, że w przyszłości, kiedy pozwoli na to budżet, zaprojektują obiekty obsługujące gęstości rzędu 10 do 20 kW na szafę – znacznie wyższe gęstości niż przeciętna gęstość obecnych instalacji kształtująca się na poziomie 7,4 kW. Wśród powodów zwiększenia gęstości centrum danych wymieniono oszczędność powierzchni pomieszczeń, obsługę serwerów ”blade” i redukcję kosztów energii.

Prawie połowa ankietowanych, oprócz konieczności wdrażania nowych technologii i późniejszego utrzymania infrastruktury centrum danych, podkreślała rosnącą złożoność systemów chłodzenia, monitorowania i zasilania. Ponad połowa (55%) uczestników badania przeprowadziła audyt zasilania i chłodzenia w celu rozwiązania problemów ze złożonością ich centrum danych. W trakcie tych analiz 74% respondentów poddało ocenie niezawodność chłodzenia, 54% pobór mocy a 51% możliwości dalszej ekspansji.

DCUG to grupa około 2000 najbardziej wpływowych menedżerów obiektów, IT i centrum danych założona przez Emerson Network Power w 2003 r. Członkami grupy są dyrektorzy posiadający szerokie doświadczenie w branży IT i zarządzania obiektami z wielu firm, między innymi Vanguard, Cincinnati Bell Technology Solutions czy JPMorgan Chase.

www.datacenterug.org

www.liebert.com