Rosnąca popularność technik wideo

    Firma Cisco zaprezentowała wyniki badania dotyczącego popularności internetowych rozwiązań wideo w Polsce. Badanie zostało przeprowadzone na niereprezentatywnej grupie ponad 920 przedstawicieli działów IT z największych polskich przedsiębiorstw, którzy wzięli udział w Cisco Expo w październiku 2008 r. Wyniki badania wykazują silną korelację pomiędzy biznesowym wykorzystywaniem rozwiązań opartych na technologii wideo, a czynnym używaniem tej technologii w życiu prywatnym.

    Z aplikacji wideo w miejscu pracy znacznie częściej korzystają osoby, które oglądają filmy w Internecie również prywatnie. Ponad 38% ankietowanych respondentów nawiązuje połączenia wideo ze współpracownikami, a co ósmy regularnie przeprowadza telekonferencje. Jedynie 3% respondentów deklaruje, że regularnie otrzymuje wiadomości wideo od kierownictwa firmy, natomiast zaledwie 2% korzysta z rozwiązań typu Corporate TV.

    Niemal co drugi respondent, który codziennie ogląda filmy w Internecie, korzysta z wideo również w celach zawodowych.

    – Choć profesjonalne i konsumenckie zastosowania informatyki różnią się niemal jak ogień i woda, wielu technologiom to konsumenci przecierają drogę do zastosowań biznesowych – powiedział Paweł Malak, dyrektor generalny firmy Cisco w Polsce. – Specjaliści uczą się nowych mediów, stosując je do celów prywatnych, po czym wykorzystują swoje doświadczenia do usprawnienia funkcjonowania przedsiębiorstw, zwiększenia wydajności pracy i obniżenia kosztów. IPTV kroczy drogą wcześniej przebytą przez blogi, VoIP, a nawet samo WWW.