RFID – przyszłość czy teraźniejszość

Krakowska firma SKK zorganizowała 16 września w Warszawie seminarium dla przedsiębiorstw, które planują rozszerzyć funkcjonalność systemu automatycznej identyfikacji o rozwiązanie RFID. Patronat medialny nad imprezą objęły redakcje czasopism: Logistyka, e-Fakty i MSI Polska oraz serwis internetowy www.logistyka.net.pl .

Podczas seminarium omówiono trendy współczesnej logistyki: od kodów kreskowych przez automatyczną identyfikację do łańcucha dostaw i RFID. Przedstawiono podstawy technologii RFID, obowiązujące standardy, urządzenia oraz dynamikę rozwoju tej technologii. Uczestnicy seminarium mieli okazję zapoznać się z jednym z największych wdrożeń w Europie – na przykładzie sieci Metro. Prezentacja została uzupełniona pokazem filmowym oraz prezentacją urządzeń RFID firmy Intermec. Podczas spotkania wystąpili prelegenci z firm Intermec i Oracle.