Regionalne centra dla MŚP

Firma SAP AG zamierza utworzyć regionalne centra ds. rozwiązań branżowych dla MŚP. SAP dysponuje strategicznie rozlokowanymi zespołami w Ameryce, Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce oraz w regionie Azji i Pacyfiku.

SAP planuje wprowadzenie w roku 2006 na całym świecie około 80 rozwiązań branżowych dla MŚP, specyficznych dla określonych rynków.

Zespoły specjalistów będą tworzyć zlokalizowane rozwiązania branżowe na podstawie metodyki SAP Best Practices (najlepszych praktyk SAP), dokumentacji oraz wstępnie skonfigurowanych całościowych scenariuszy biznesowych. Rozwiązania opracowane w centrach umożliwią małym i średnim firmom maksymalne wykorzystanie

oprogramowania SAP do szybkiego osiągnięcia efektywności operacyjnej i wdrożenia elastycznej platformy, która ułatwi zdobycie przewagi nad konkurencją.

Za pomocą nowych centrów firma SAP z partnerami planuje stworzyć kompletną ofertę obejmującą ponad 650 kwalifikowanych rozwiązań dostępnych na całym świecie. Docelowe branże to: przemysł samochodowy, chemiczny, dóbr konsumpcyjnych, sektor zarządzania dystrybucją, przetwórstwo metalu, produkcja żywności i napojów, przemysł zaawansowanych technologii, budowy maszyn i urządzeń, nauki biologiczne (life science), dostawcy usług logistycznych, administracja publiczna oraz branża sprzedaży detalicznej i hurtowej.