Raport Economist Intelligence Unit

W 2010 r. sukces będzie należał do firm o elastycznym modelu gospodarczym, otwartych na zmiany i zdolnych do ich szybkiego wprowadzania, dysponujących dogłębną wiedzą o klientach oraz wykorzystujących techniki informatyczne jako element strategii i narzędzie do uzyskania przewagi konkurencyjnej – to główne wnioski płynące z raportu „Business 2010 – Polska. Sposób działalności polskich firm w 2010 r. w opinii polskiej kadry kierowniczej”.

Raport – zrealizowany pod patronatem SAP AG przez Economist Intelligence Unit – powstał jako cześć globalnego badania obejmującego ponad 4000 osób z wyższej kadry menedżerskiej z 23 najlepiej rozwiniętych krajów. W Polsce w obszernych wywiadach udział wzięło 138 menedżerów z ponad 20 branż i instytucji publicznych.

Zdaniem polskiej kadry menedżerskiej głównym zagrożeniem w ciągu najbliższych pięciu lat będzie postępująca konsolidacja – takiego zdania jest prawie 2/3 badanych menedżerów wyższego szczebla.  Konsolidację postrzegają oni jako większe zagrożenie niż pojawienie się nowych graczy z nowo powstających rynków. Jak wynika z raportu, aby skutecznie konkurować w szybko ewoluującym i konkurencyjnym środowisku większość firm będzie wolała skoncentrować się na głównych produktach czy usługach niż dywersyfikować własną działalność.

www.sap.com.pl