Radiowa identyfikacja: Dokąd idzie całe piwo?

ZARZĄDZANIE DOBRAMI RUCHOMYMI

Przestarzałe dane mają mniej więcej taką wartość jak zwietrzałe piwo. Coraz więcej browarów w W. Brytanii oraz w innych krajach podąża śladem browarów Scottish Courage Breweries oraz Carlsberg U.K., wprowadzając nową technikę opartą na zdalnej identyfikacji radiowej, RFID, służącą do zarządzania dobrami ruchomymi (Mobile Assets Management), w celu uzyskania lepszej kontroli nad zapasami beczek z piwem.

Angielski browar Coors Brewers Limited, będący częścią firmy Adolph Coors Company, jest ostatnim, który podpisał (w maju) 15-letnią umowę zlecającą zarządzanie jego beczkami firmie TrenStar Inc. z Denver. Na skutek zawartego porozumienia ponad 60% znajdujących się w Anglii beczek będzie należeć do firmy TrenStar i podlegać jej zarządzaniu.

Greg Cronin, główny dyrektor zarządzający firmy TrenStar, mówi, że długoterminowa umowa podpisana pomiędzy dostawcą piwa, Coors, a firmą TrenStar w znacznym stopniu zwiększy wykorzystanie zasobów i poprawi jakość obsługi klienta.

– To długoterminowa współpraca pomiędzy Coors a TrenStar, podczas której będziemy bardzo ciężko pracować, aby zapewnić firmie Coors znaczne korzyści ze zleconego zarządzania i śledzenia beczek, takie jak: ograniczenie utraty kontenerów, znaczna poprawa wykorzystania zasobów, a w konsekwencji znacznie udoskonalona obsługa klienta – mówi Greg Cronin, dyrektor zarządzający w firmie TrenStar.

TrenStar ma ambitne plany osiągnięcia pozycji jedynej firmy zajmującej się zbiorowym zarządzaniem beczkami, co wyeliminuje potrzebę zarządzania tymi niekonkurencyjnymi zasobami przez każdy browar we własnym zakresie. Każda beczka zostaje wyposażona w etykietę RFID (radiowy czujnik), która śledzi ruch beczki w modelu „zapłata po stronie użytkownika”, monitorując jej drogę od produkcji do transportu i dystrybucji gotowych produktów.

Fot. Dostawca usług z zakresu zarządzania łańcuchem zaopatrzenia, firma TrenStar oferuje produkty i usługi służące do zarządzania dobrami niekonkurencyjnymi. Usługi obejmują wyposażanie beczek na piwo w etykiety RFID, co pozwala na śledzenie ich ruchu na zasadzie „zapłata po stronie użytkownika” od produkcji do transportu i dystrybucji gotowego wyrobu.

Rozwiązanie obejmuje etykiety RFID, ręczne oraz montowane na pojazdach czytniki, jak również systemy anten. Oprócz udoskonalonej widoczności produktu w czasie rzeczywistym, rozwiązanie generuje również znaczne oszczędności kosztów operacyjnych i wydatków kapitałowych. Model „zapłata po stronie użytkownika” w znacznym stopniu redukuje początkowe koszty wdrożenia.

TrenStar jest oddziałem firmy Trencor Limited z Afryki Południowej. TrenStar oferuje również usługi związane z zarządzaniem kontenerami w różnych gałęziach przemysłu, jak przemysł spożywczy, chemiczny, transport lotniczy, przemysł motoryzacyjny oraz usługi detaliczne. Ostatnio (w kwietniu) firma TrenStar utworzyła Agility Healthcare Solutions, oddzielną firmę oferującą usługi zarządzania dobrami ruchomymi w przemyśle medycznym.