QAD – 30 lat dla firm produkcyjnych

Rozmowa z Konradem Opalą, międzynarodowym konsultantem ds. biznesowych, QAD Polska

Firmy produkcyjne stoją obecnie przed wyzwaniem związanym z koniecznością optymalizacji kosztów, usprawnienia procesów biznesowych i decyzyjnych oraz przewidywania zachowań rynkowych. Od początku rozpoczęcia swojej działalności w 1979 r. QAD tworzy oprogramowanie wspierające działalność firm produkcyjnych. Firma koncentruje się na dostarczaniu najkorzystniejszego zestawu rozwiązań i usług w pełni dostosowanych do potrzeb sektora wytwórczego.

Dla QAD jako dostawcy systemów informatycznych najistotniejszą kwestią w dzisiejszych warunkach biznesowych jest skupienie się na rozwiązaniach zapewniających planowanie i prognozowanie popytu rynkowego, zarządzanie łańcuchem dostaw, „wyszczuplenie” procesu produkcji i dystrybucji oraz usprawnienie podejmowania decyzji.

Jak osiągnąć przejrzystość działania w ramach łańcucha dostaw?

– Coraz więcej firm jest zmuszonych do inwestowania w rozwiązania wspomagające zarządzanie skomplikowanym łańcuchem dostaw. Pomocą są portale typu QAD Supply Visualization, gdzie wszyscy uczestnicy łańcucha dostaw otrzymują natychmiastową informację o zapotrzebowaniu na podzespoły konieczne do montażu produktu końcowego. Jest to zupełnie nowa forma komunikacji, stanowiąca skok jakościowy w stosunku do dotychczas powszechnie stosowanego protokołu EDI.

Po co nam QAD Supply Visualization? Rozwiązanie to pozwala na utrzymywanie mniejszych zapasów, przy czym zapobiega niedoborom materiałów oraz ogranicza konieczność przyspieszania wysyłek i pomaga w redukcji kosztów dodatkowego transportu. Nie bez znaczenia dla korzystających z systemu QAD jest poprawienie relacji z dostawcami. Dzięki niemu utrzymują oni mniejsze zapasy, a także adaptują je do różnych, zmieniających się źródeł popytu.

Supply Visualization ogranicza ilość nieplanowanych przezbrojeń, czyli wszelkich procesów, które dotyczą przestawiania maszyn, urządzeń, zespołu ludzkiego i nie dają żadnej wartości dodanej w postaci produkcji. Poprzez zapewnienie elektronicznej komunikacji moduł Supply Visualization umożliwia unikanie kosztów i kar za zagubione, opóźnione, przekierowane lub przyspieszone wysyłki. Istotną zaletą rozwiązania jest redukcja kosztów administracyjnych (faksów, telefonów, itp.), a przy tym poprawa jakości obsługi.

QAD zachęca do wspierania swoich dostawców, co przynosi wymierne korzyści wszystkim stronom. Dziś to nie dostawca zabiega o odbiorcę, ale w swoim dobrze pojętym interesie odbiorca doskonali sieć swoich dostawców. To właśnie nowoczesne podejście do Lean Management. Powstaje jasny wizualny przekaz tego, czego potrzebuje producent, wsparty przez narzędzia redukujące zapasy do minimum.

Czy można określić mierzalne korzyści wynikające z wprowadzenia tego typu rozwiązania?

– Portal Supply Visualization QAD zapewnia poprawę szybkości i jakości komunikacji między partnerami handlowymi, a dodatkowo daje możliwość aktywnego reagowania na zmieniający się popyt i podaż. Takie rozwiązanie powinno zainteresować szczególnie przedsiębiorstwa, w których nie ma czasu na zwłokę w dostawach i przekazywaniu informacji o potrzebach produkcyjnych. Pozwala ono na dostarczanie wyłącznie tego, czego potrzebuje klient. Doświadczenia stosowania systemu wskazują na 25% spadek zapasów w łańcuchu dostaw. Zwrot z inwestycji trwa z reguły krócej niż rok.

Zaletą modułu Suply Visualization jest z pewnością jego łatwa obsługa, a także globalny charakter, zdolności przystosowawcze, zarządzanie w obszarze ryzyka oraz zgodność z wymaganiami branżowymi. Taka konstrukcja ułatwia wdrożenie systemu w ramach globalnego łańcucha dostaw, zapewniając klientom bezkolizyjną komunikację i stały wgląd w bieżące operacje biznesowe. Dla przykładu na system QAD Supply Visualization zdecydowała się między innymi firma TRW Braking Systems. TRW Braking Systems jest oddziałem TRW Automotive – korporacji o zasięgu międzynarodowym, projektującej i produkującej systemy bezpieczeństwa do wielu znanych marek samochodów.

Czy rozwiązania informatyczne są w stanie wesprzeć firmy w adaptacji do zmian rynkowych, z jakimi mieliśmy do czynienia w ciągu ostatnich 2 lat?

– Systemy informatyczne mają wspierać dostosowanie biznesu (produktu i procesów) firmy do sygnałów płynących z rynku. Chodzi tu o eliminację zbędnych działań i maksymalnie szybkie reagowanie na potrzeby wszystkich partnerów łańcucha dostaw – poddostawców, wytwórców, dystrybutorów i detalistów. To właśnie usunięcie niepotrzebnych blokad kluczowych procesów biznesowych i usprawnienie komunikacji z partnerami leży u podstaw koncepcji QAD idealnego rynku dla klienta – Perfect Lean Market.

Wraz ze zmianami rynkowymi proponujemy firmom produkcyjnym realizację koncepcji i wprowadzenie sieci dostaw sterowanej popytem (DDSN – Demand Driven Supply Network). Jest ona oparta na konsumenckiej perspektywie postrzegania wartości. Prowadzi do lepszej komunikacji i przejrzystego przepływu informacji na każdym etapie łańcucha dostaw. Wchodzące w skład DDSN rozwiązania informatyczne wspierają takie obszary, jak: zarządzanie popytem (Demand Management), szczupła produkcja (Lean Manufacturing), zarządzanie promocjami (Trade Promotion Management), zarządzanie relacjami z klientem (Customer Relationship Management), zarządzanie transportem (Transportation Managment), optymalizacja łańcucha dostaw (Supply Visualization) czy raportowania dla kierownictwa (Business Intelligence).

QAD od kilku lat podkreśla wagę standaryzacji w zarządzaniu łańcuchem dostaw firm motoryzacyjnych. Czy standard MMOG/LE, promowany przez QAD, zapewnia budowanie pozycji poddostawców motoryzacji w łańcuchu dostaw?

– MMOG/LE (The Materials Operations Guideline/Logistics Evaluation) jest uznanym światowym standardem branżowym, dotyczącym gospodarki materiałowej. Wymagany jest dziś przez wielu producentów, takich jak Ford, Chrysler, Volvo Car, Volvo Truck, Renault i PSA przy finalnym montażu pojazdów. Umożliwia wskazanie elementów wymagających poprawy w zakresie gospodarki materiałowej i procesów logistycznych. Korzyści ze stosowania standardu MMOG/LE to chociażby rzadsze przestoje linii produkcyjnych, mniejsza liczba przeróbek i pomyłek logistycznych, niższe koszty transportu czy zmniejszone koszty utrzymania zapasów, a także zwiększona wydajność dostaw.

Bez narzędzi informatycznych dostawcy nie będą w stanie sprostać wymaganiom producentów samochodów, zwłaszcza na etapie planowania produkcji przy zachowaniu wymaganych przez odbiorców standardów jakości. Niestety, duże systemy ERP są dość sztywne, by szybko dostosowywać się do zmian. W przypadku rozwiązania QAD system został już wcześniej dostosowany do standardu MMOG/LE oraz koncepcji Lean Manufacturing i Kanban. Został również wzbogacony o mapowanie procesów biznesowych, dzięki czemu stało się możliwe wykorzystywanie najlepszych praktyk przy jego wdrażaniu. QAD również szkoli w praktycznym wdrażaniu tego standardu.

Informacja o systemie QAD

Sztandarowe rozwiązanie QAD Enterprise Applications jest dedykowane przedsiębiorstwom z sześciu branż produkcyjnych: elektronicznej i aparatury precyzyjnej, maszyn i urządzeń dla przemysłu, motoryzacyjnej i środków transportu, przetwórstwa spożywczego i napojów, produktów konsumpcyjnych oraz sprzętu medycznego i farmacji. Strategia ta zapewnia, że firma tworzy produkt prosty w implementacji i precyzyjnie odpowiadający potrzebom tych branż.