Przetwarzać dokumentację polskich kopalń

    ArchiDoc, firma specjalizująca się w outsourcingu procesów back-office, podpisała umowę na kompleksową digitalizację dokumentacji osobowej z Centralnym Ośrodkiem Informatyki Górnictwa w Katowicach.

    W ramach współpracy zostanie sklasyfikowanych i zeskanowanych kilkaset tysięcy dokumentów kopalń z okręgu dolnośląskiego. Część prac będzie realizowana w specjalistycznym Centrum Operacyjnym firmy Archi-Doc, zlokalizowanym w Katowicach. Zakończenie projektu zaplanowano na maj 2008 r.

    W styczniu 2008 r. ArchiDoc wspólnie z COIG zakończył projekt realizowany na rzecz Spółki Restrukturyzacji Kopalń SA. Prace obejmowały kompleksową digitalizację dokumentacji osobowej. W ramach zawartej umowy zeskanowano i zindeksowano kilkaset tysięcy teczek personalnych pracowników z wybranych kopalń węgla kamiennego z okręgu katowickiego.

    – Digitalizacja tego typu dokumentacji to proces niezbędny do poprawy efektywności zarządzania informacją osobową w polskim górnictwie. Niezależnie od już wykonanych projektów, w tym obszarze jest jeszcze wiele do zrobienia. Usługa realizowana przez ArchiDoc i COIG zapewnia szybkie i sprawne przeprowadzenie tego procesu, bez utrudniania codziennej działalności kopalń – komentuje Dariusz Kotuchna, szef Działu Marketingu w COIG.