Przeszkody we wdrażaniu standardów IT

Firmy generalnie akceptują to, że by być konkurencyjnym, trzeba przeznaczać większą część budżetu IT na systemy do kontaktów z klientami i dostawcami. W dalszym ciągu jednak istnieją wątpliwości dotyczące wysiłków podejmowanych w celu określenia standardów dla wdrażania tych systemów.

 Badanie przeprowadzone w 2004 r. przez bostońską firmę Yankee Group wśród 3000 członków kadry zarządzającej podejmujących decyzje dotyczące IT wykazało, że 30% przedsiębiorstw uważa koszt za największą przeszkodę na drodze do wdrażania poszczególnych standardów B2B. Druga przeszkoda według 25% respondentów – istnieje zbyt dużo standardów dla poszczególnych gałęzi przemysłu. 13% respondentów stwierdziło, że zbyt wiele organizacji zaangażowanych jest w sporządzanie standardów, co przedłuża adaptowanie standardów dotyczących łańcucha zaopatrzenia.

Według Yankee Group jednak decydenci IT są przekonani, że możliwość wymieniania informacji z klientami i dostawcami będzie miała największy wpływ na sukcesy ich firm w najbliższych pięciu latach.