Przemysł 4.0 zwiększa zapotrzebowanie na narzędzia pomiarowe w produkcji dyskretnej

Rozwój  Internetu Rzeczy zmienił oblicze przemysłu, a firmy produkcyjne niezależnie od wielkości, chcąc pozostać konkurencyjne, dążą do automatyzacji swoich systemów i wdrożenia nowoczesnych technologii pomiarowych, takich jak metrologia wymiarowa. Wpływ megatrendu, jakim jest Przemysł 4.0, jest szczególnie istotny w segmentach produkcji dyskretnej, gdzie kontrola niemal od zawsze była najważniejszym elementem każdego etapu procesu wytwórczego. Obowiązujące w Europie rygorystyczne przepisy dotyczące jakości produktu i kosztów gwarancji sprawiły, że region stał się ogromnym rynkiem dla najnowocześniejszych urządzeń z zakresu metrologii wymiarowej.

Nowa analiza  Frost & Sullivan, pt.: „Analiza europejskiego rynku urządzeń z zakresu metrologii wymiarowej. Prognoza do 2022 r.” (Analysis of European Dimensional Metrology Equipment Market, Forecast to 2022), określa czynniki wspomagające i ograniczające rozwój danego rynku. Analiza omawia możliwości, jakie otwierają się dla urządzeń metrologicznych w kluczowych sektorach przemysłu, takich jak motoryzacyjny, lotniczy, maszyn ciężkich oraz metalurgiczny. Ponadto w opracowaniu dokonano również analizy wpływu megatrendów na rynek w dłuższej perspektywie czasowej i przedstawiono zalecenia dotyczące jak najlepszego wykorzystania tych możliwości.

„Europa jest wiodącym światowym ośrodkiem metrologii wymiarowej, w którym przemysł motoryzacyjny oraz lotniczy generują znaczne przychody. Te dwie branże są ogromnymi rynkami zbytu dla metrologii typu in-line, czyli w pełni zintegrowanej z linią produkcyjną, dzięki zastosowaniu jej w zaawansowanej kontroli w inteligentnych fabrykach,” – podkreśla Anisha Nikash Dumbre, Analityk działu Measurement & Instrumentation w firme Frost & Sullivan. „Dostawcy rozwiązań z zakresu metrologii będą w stanie przeniknąć do większej liczby branż, dostarczając również zrobotyzowane urządzenia naprowadzające i przenośne urządzenia pomiarowe, gwarantujące większą prędkość, elastyczność i precyzję.”

Konwergencja technologii w inteligentnych fabrykach przynosi nowe źródła przychodów dla dostawców urządzeń pomiarowych, którzy szybko odchodzą od konwencjonalnych modeli biznesowych, stawiając na usługi oparte na wiedzy.

„Nowsze modele biznesowe, takie jak Oprogramowanie pomiarowe jako usługa (SaaS), które łączą w sobie metrologię typu in-line z konserwacją zapobiegawczą, zdalnym monitorowaniem i możliwościami monitorowania danych, będą zachęcały do korzystania z zaawansowanych rozwiązań pomiarowych w różnych branżach,” – twierdzi Dumbre.

Ponadto dostawcy mogą sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu rynku na zwiększanie wydajności produkcji, łącząc sprzęt z ofertą SaaS o wartości dodanej. Ekosystem, który może wspierać taki efekt synergii, powstanie dzięki współpracy największych dostawców rozwiązań z zakresu aparatury pomiarowej, takich jak Hexagon Manufacturing, Carl Zeiss oraz Mitutoyo, z firmami technologicznymi.

Najważniejsze kwestie poruszone w badaniu:

  • Europejski rynek metrologii wymiarowej przyniósł w 2017 r. przychody w wysokości 1,11 mld dolarów. Szacuje się, że w 2022 r. osiągnie on przychody w kwocie 1,48 mld dolarów, a w latach 2017-2022 prognozowana jest łączna roczna stopa wzrostu na poziomie 6% (CAGR).
  • Rozwój modeli biznesowych: Przejście na model biznesowy oferujący wyraźne korzyści, takie jak niższe koszty pomiarów, łatwe w aktualizacji rozwiązania w zakresie kontroli oraz pomiary zdalne, poszerzy możliwości dostawców urządzeń pomiarowych i zwiększy zakres zastosowania oferowanych przez nich rozwiązań.
  • Przemysłowy Internet Rzeczy (IIoT): Technologie Big Data, usługi w chmurze oraz ich integracja z robotami przemysłowymi umożliwiają zastosowanie procesów połączonych w czasie rzeczywistym i pomagają osiągnąć produkcję wolną od usterek. Ten megatrend zachęca producentów, by wprowadzili znaczące zmiany w odniesieniu do stosowanego przez nich sprzętu i oprogramowania pomiarowego.
  • Światowa produkcja pojazdów silnikowych i samochodów osobowych: około 20%-22% produkcji światowej jest ulokowana w Unii Europejskiej, co sprawia, że przemysł motoryzacyjny jest kluczowym sektorem użytkowników końcowych na tym rynku.
  • Innowacje w dziedzinie analityki pomiarowej: Dostawcy rozwiązań z zakresu aparatury pomiarowej będą w stanie lepiej wykorzystywać potęgę danych poprzez zastosowanie analizy prognostycznej.

Analysis of European Dimensional Metrology Equipment Market, Forecast to 2022 jest częścią globalnego programu Partnerstwa na Rzecz Rozwoju firmy Frost & Sullivan w ramach projektu Test & Measurement.

Dodatkowe informacje na temat niniejszej analizy dostępne pod adresem: http://frost.ly/2rw.

Źródło: Frost & Sullivan