„Przedsiębiorstwa Fair Play”

Program „Przedsiębiorstwo Fair Play” jest realizowanym na skalę ogólnopolską przedsięwzięciem, w którym oceniane są wszystkie aspekty biznesowej aktywności firmy, sposób i styl prowadzenia działalności przedsiębiorstwa a nie tylko jej wyniki ekonomiczne czy jakość wyrobów. Program organizowany jest przez Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym, a afiliowany przy Krajowej Izbie Gospodarczej. Do ścisłej współpracy w ocenę przedsiębiorstw zaangażowane są także władze regionalne, samorządy gospodarcze, Urzędy Skarbowe, ZUS, Państwowa Inspekcja Pracy i inne.

Laureaci programu są firmami polskimi, których wiarygodność została potwierdzona przez organizatora, tj. Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym afiliowanym przy Krajowej Izbie Gospodarczej.

W tym roku Złotą Statuetkę, czyli nagrodę specjalną dla instytucji, które pięciokrotnie uzyskały certyfikat „Przedsiębiorstwo Fair Play”, otrzymały firmy Sabur i ZETO SA w Poznaniu.

www.fairplay.pl