Projektowanie i symulacja 3D w przemyśle

Konieczność wymiany dokumentacji elektronicznej z partnerami i coraz mniej czasu na wprowadzenie na rynek nowych produktów to tylko niektóre powody, by polskie przedsiębiorstwa popatrzyły na systemy trójwymiarowego projektowania i symulacji jako na bardzo pożądane narzędzia. O praktycznych aspektach i o rezultatach wdrożenia takiego systemu opowiedzieli redakcji MSI Zbigniew Fidelus – właściciel Fideltronik, Piotr Byrski – dyrektor handlowy i Sławomir Masłoń – kierownik ds. technologii produktu

Adam Majczak, MSI Polska

Dlaczego wybrano Autodesk Inventor?

– Wybór był dość naturalny. Dla większości naszych klientów posługiwanie się Inventorem i wymiana projektów zapisanych w tym formacie to warunek konieczny współpracy. Bez tego narzędzia realizacja wielu naszych projektów byłaby znacznie utrudniona.

Inventor jest dobrze znany naszym inżynierom i spełnia wszystkie stawiane mu wymagania. Główne korzyści z jego zastosowania to przede wszystkim ograniczenie liczby prototypów roboczych, co znacznie obniża koszty przygotowania produktu.

Obudowa komputera – projekt wykonany w Autodesk Inventor

Naszym ważnym atutem jest umiejętność dostosowania się do potrzeb klienta i szybkość realizacji projektu od przygotowania konstrukcji po uruchomienie montażu. Autodesk Inventor znakomicie nam w tym pomaga.

Wdrożenie oprogramowania Autodesk to przede wszystkim konsekwencja rozwoju firmy i poszerzenia naszej oferty. Około roku 2000 rozpoczęliśmy współpracę z klientem z rynku norweskiego dotyczącą projektu, w którym znaczny udział miały komponenty mechaniczne. Dokumentacja klienta była wykonana w plikach DWG i aby efektywnie pracować z naszymi dostawcami w Polsce, wdrożyliśmy oprogramowanie AutoCAD.

To kolejny, konsekwentny krok w rozwoju działu R&D Fideltronik – projektowanie mechaniki z okablowaniem i podstawowe obliczenia wytrzymałościowe. Nie bez znaczenia są możliwości przesłania prezentacji 3D do klienta na wczesnym etapie projektu.

Co to właściwie jest „oryginalne projektowanie”?

– Original Design Manufacturing (ODM) to koncepcja, w której firma projektowa opracowuje urządzenie według specyfikacji funkcjonalnej zamawiającego, produkuje je i dostarcza, natomiast sprzedażą wyrobu zajmuje się firma zamawiająca. Fideltronik pracuje w takim systemie dla wielu znanych międzynarodowych koncernów. Do największych klientów firmy należą norweska Eltek Energy oraz brytyjski Sevcon zajmujący się produkcją napędów i układów sterowania wózków widłowych.

Rozszerzanie usług, zwłaszcza w zakresie projektowania mechanicznego, stworzyło potrzebę zakupu skutecznego narzędzia do projektowania trójwymiarowego. Fideltronik zdecydował się na zakup Autodesk Inventor Series.

Oprogramowanie dostarczyła i zainstalowała krakowska firma MAT Usługi Informatyczne, autoryzowany partner Autodesk. Przykłady urządzeń zaprojektowanych z użyciem Autodesk Inventor to m.in. Infinity – terminal telefoniczny i internetowy oraz Chameleon – maszyna do gier zręcznościowych. Pierwszy z wymienionych projektów został wyróżniony w międzynarodowym konkursie Autodesk Inventor Design Contest.

Terminal internetowy – projekt wykonany w Autodesk Inventor

Modelowanie w Autodesk Inventor przyspiesza pracę i przynosi oszczędności już na etapie tworzenia prototypu i przed rozpoczęciem produkcji. W2005 r. firma otrzymała zamówienie od zachodniego kontrahenta na stworzenie urządzenia o roboczej nazwie Chameleon, nowoczesnej konsoli do gier, którą można wstawić do każdego pubu. Inżynierowie z Fideltronik otrzymali jedynie szkic urządzenia oraz zakres funkcjonalny. Za pomocą Autodesk Inventor w krótkim czasie przygotowali projekt obudowy Chameleona, zaprojektowali układ elektroniczny i przygotowali dokumentację potrzebną do rozpoczęcia produkcji.

Jak robiliście to wcześniej?

– Projektowanie w AutoCAD ograniczało się do projektów prostych obudów, elementów plastikowych i mechanicznych na własne potrzeby. Dopiero pojawienie się w 2004 r. projektu Infinity powodowało potrzebę wykonania skomplikowanego projektu mechaniki, a zatem zakupu bardziej rozbudowanego oprogramowania. Wyboru dokonaliśmy na podstawie preferencji i doświadczenia naszej młodej kadry inżynierskiej. Wtym projekcie doskonalono umiejętności praktycznego konstruowania przestrzennego. Opracowano następny model komputerowy (a na tej podstawie prototyp) maszyny do gier zręcznościowych – Chameleon.

Obecnie narzędzie jest powszechnie wykorzystywane (nie tylko w dziale R&D, lecz także w Dziale Oprzyrządowania) do projektowania wszystkich narzędzi produkcyjnych.

Czy nowe narzędzia zapewniają robienie czegoś, czego wcześniej zrobić się nie dało?

– Tak – prezentacje 3D, symulacje kinetyczne, obliczenia wytrzymałościowe. Wszystkie zmiany wprowadzone do projektu mogą być plastycznie przedstawione w prezentacji, która przesyłana jest z biura projektowego Fideltronik do klienta. To znakomicie ułatwia komunikację i przyspiesza proces uzgadniania wersji ostatecznej.

Czy już można ocenić efekty wdrożenia?

– Najistotniejsze i zauważalne natychmiast – to optymalizacja pracy inżynierów, skrócenie czasu od koncepcji do prototypu, lepsza komunikacja z dostawcami mechaniki.

Obecnie Fideltronik posiada licencje Autodesk Inventor Series z subskrypcją. Jest to wygodny sposób korzystania z najnowszych technologii – nowe wersje mogą być wykorzystywane w firmie z ich pojawieniem się na rynku. Obecnie firma kupiła Autodesk Inventor Professional z myślą o projektowaniu okablowania oraz analizach wytrzymałościowych tworzonych elementów.

Maszyna do gier zręcznościowych – projekt wykonany w Autodesk Inventor


Fideltronik Imel z Suchej Beskidzkiej zajmuje się produkcją kontraktową urządzeń elektronicznych. Oprócz usług montażu i projektów elektroniki firma wykonuje także projekty mechaniki urządzeń. Zaczynała w 1986 r. jako niewielka firma o specjalistycznym profilu. Po roku 1989 zaczęła sie prężnie rozwijać, opanowując m.in. rynek systemów zasilania awaryjnego – UPS. Około 10 lat temu Fideltronik rozpoczął realizację produkcji w pionierskiej na tym rynku koncepcji ODM. Dziś, przy rocznych obrotach 60 mln euro (2005), zatrudnia 900 osób, w tym 100 inżynierów.

Fideltronik około 70% swoich wyrobów wysył a bezpośrednio do odbiorców za granicą, 20% trafia do firm polskich, które kooperują z zagranicznymi. Fideltronik eksportuje więc pośrednio aż 90% swoich produktów


Autodesk Inventor Series Pakiet programów do tworzenia projektów mechanicznych w środowisku dwu i trójwymiarowym:

Autodesk Inventor – program do tworzenia dokumentacji technicznej i projektów trójwymiarowych

AutoCAD Mechanical, oparty na platformie AutoCAD – program do tworzenia płaskiej dokumentacji technicznej, zapewniający ochronę środków zainwestowanych w dokumentację AutoCAD DWG

Autodesk Vault – aplikacja umożliwiająca zarządzanie dokumentacją w zespole projektantów

Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi w 2005 r. przez IDC Polska (patrz: MSI 8/05, str. 41) główne powody stosowania w przedsiębiorstwach przemysłowych w Polsce systemów trójwymiarowych to przede wszystkim wyższa jakość projektowania (88% wskazań), mniej błedów w projektach (72%), efektywniejsze prezentowanie danych (46%), krótszy czas dostarczenia produktu na rynek (14%), a także łatwiejsze współdzielenie danych projektowych (22%).