Projekt Eplan

Eplan Solutions
Platforma Eplan umożliwia przesłanie do chmury danych utworzonych w używanych aplikacjach za pomocą jednego kliknięcia myszką.

Co oznacza cyfrowa transformacja w inżynierii i jaką rolę odgrywa w niej projekt Eplan? Decydującą, ponieważ digitalizacja nie dotyczy tylko procesów wewnętrznych lub komercyjnych firmy. Ma wpływ na cały proces rozwoju produktu. Praktyczne zalety są jasne: użytkownicy mogą korzystać z możliwości platformy Eplan oraz jednocześnie korzystać z wartości dodanej usług w chmurze.

Głównym celem digitalizacji jest optymalizacja procesów, zwiększenie wydajności, a tym samym zwiększenie dostępności maszyn i systemów. Kontynuacja rozwoju platformy Eplan wspiera ten proces. W fazie inżynieryjnej skupiono się na cyfrowym bliźniaku szafy sterowniczej. Podstawą do tego są wysokiej jakości dane 3D reprezentujące obudowę i akcesoria, które są uzupełnione informacjami o okablowaniu i podzespołach występujących w projekcie. Dane mogą być bezproblemowo eksportowane i wykorzystywane w innych podprocesach, takich jak produkcja, w tym do prowadzenia okablowania. Interdyscyplinarna inżynieria oferuje również znaczny potencjał do optymalizacji. Umożliwia to przechowywanie informacji w centralnej lokalizacji – w projekcie Eplan – w tym zapisywanie parametrów inteligentnych czujników i wykorzystywanie ich w dalszych procesach.

AML jako format wymiany

Otwarte, znormalizowane interfejsy, takie jak AutomationML (AML), udostępniają te dane każdemu użytkownikowi bez żadnych formatów specyficznych dla aplikacji lub struktur danych. Dla przykładu, użytkownikiem może tu być maszyna do przetwarzania danych szaf sterowniczych i okablowania lub pracownik prowadzący okablowanie i wspierający się danymi cyfrowymi. W fazie eksploatacji celem jest maksymalizacja dostępności systemu i zminimalizowanie przestojów w przypadku awarii. Kody QR na zainstalowanych komponentach pomagają odnaleźć je w systemie oraz udostępnić ich atrybuty – w tym numery katalogowe i dane techniczne potrzebne do zaopatrzenia się w części zamienne – w dowolnym miejscu w systemie i w dowolnym czasie za pomocą tabletu lub smartfona.

Współpraca mile widziana

Eplan ePulse idealnie wspiera te scenariusze. Jeśli wymienione powyżej dane projektu zostaną tam zapisane, nic nie stoi na przeszkodzie, aby uzyskać do nich dostęp w dowolnym momencie i z dowolnej lokalizacji. Platforma Eplan wykorzystuje to innowacyjne podejście, dając użytkownikom możliwość przesyłania do chmury danych wygenerowanych w używanych aplikacjach za pomocą kliknięcia myszką. Firmy łączą się w sieć ze swoimi klientami i dostawcami, zapewniając łatwą i bezpieczną wymianę danych. Projekt jest tym samym centralnym modelem cyfrowym systemu automatyki, zbudowanym z wykorzystaniem różnych aplikacji, takich jak Eplan Electric P8, Eplan Pro Panel lub Eplan Fluid i stanowi jedyne źródło informacji. Dostarcza danych niezbędnych dla wszystkich dalszych procesów.

Zalety i korzyści

Użytkownicy mogą korzystać z zalet platformy Eplan i jednocześnie korzystać z wartości dodanej usług w chmurze, takich jak Eplan eView i Eplan Cogineer.

Więcej informacji: www.eplan.de


Źródło: Eplan Software & Service