Portal Leśno-Drzewny wykorzystuje technologię Oracle

    Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe uruchomiło w swoim Portalu Leśno-Drzewnym aplikacje internetowe oparte na technice Oracle. Portal jest przeznaczony dla użytkowników zainteresowanych handlem drewnem, szczególnie dla podmiotów gospodarczych przetwarzających drewno i używających go jako surowca do wyrobu swoich produktów. Zawiera informacje porządkujące sposób prowadzenia sprzedaży drewna przez Lasy Państwowe, regulaminy oraz Wewnętrzny Kodeks Leśny Handlowy regulujący handel drewnem. Wspiera również działalność Komisji Leśno-Drzewnej poprzez udostępnienie internetowej platformy, która zapewnia członkom tego gremium porozumiewanie się, prowadzenie dyskusji, a także podejmowanie uchwał regulujących rynek drewna drogą głosowań przez Internet.

    Portal pełni także typowe funkcje B2B, umożliwiające negocjowanie cen drewna i wybieranie najlepszych ofert dla konkretnej partii surowca wystawionego na sprzedaż. Przy tworzeniu aplikacji Portalu Leśno–Drzewnego zastosowane zostały produkty Oracle, w tym baza danych Oracle 10g Standard Edition One, serwer aplikacji Oracle AS w wersji 10.1.3 oraz narzędzia deweloperskie. Podstawowe prace projektowe oraz implementacyjne zostały wykonane za pomocą narzędzia JDeveloper w wersji 10.1.3. Użyto technologii ADF Business Components/ADF Faces.

    www.zilp.pl/drewno