Ponad połowa przedsiębiorców nigdy nie miała negatywnych doświadczeń z chmurą

Aż 91 proc. firm ma obawy związane z bezpieczeństwem danych przechowywanych w chmurze – wynika z raportu „Cloud Security Survey Report” opublikowanego przez firmę CloudPassage. Największą obawę wzbudza możliwość wycieku danych. Eksperci Onex Group, zwracają jednak uwagę, że większość zapytanych przedsiębiorców nigdy nie doświadczyła żadnego niebezpiecznego incydentu związanego z bezpieczeństwem danych przechowywanych w chmurze.

Kiedy decydujemy się na przekazanie danych firmowych zewnętrznemu podmiotowi, normalne jest to, że zastanawiamy się czy będą one bezpieczne i czy ktoś nie będzie chciał ich wykorzystać. Nasi klienci, którzy decydują się na Office 365, często zadają nam pytania związane z bezpieczeństwem. Na szczęście w przeważającej większości przypadków na obawach się kończy. Microsoft jako największa firma oferująca usługi w chmurze stawia bezpieczeństwo na pierwszym miejscu. To powoduje, że dane firmowe przechowywane w chmurze są niejednokrotnie lepiej chronione, niż w sytuacji, gdy firma posiada własną infrastrukturę IT. To dotyczy zwłaszcza mniejszych firm, które przeznaczają również mniejsze budżety na zabezpieczenia IT – mówi Jakub Hryciuk, dyrektor zarządzający w Onex Group.

Obawy dotyczą wszystkich, ale negatywne doświadczenia mniejszości

Przeważająca większość organizacji, bo aż 91 proc. ma duże lub umiarkowane obawy związane z bezpieczeństwem dostępnych na rynku rozwiązań chmurowych. Jak wskazują eksperci Onex Group, jest to jeden z najważniejszych czynników, który hamuje pełne przyjęcie chmury w świecie biznesu. Warto jednak zwrócić uwagę, że wśród zapytanych organizacji większość, bo 55 proc. nigdy nie doświadczyła niebezpiecznego incydentu związanego m.in. z wyciekiem danych w chmurze, z której korzysta. Co piąta firma nie jest pewna czy taki incydent miał miejsce, a 15 proc. przedsiębiorców nie może tego wyjawić. Negatywne doświadczenia z poufnością danych w chmurze ma zaledwie co dziesiąta firma (9 proc.).

adanie przeprowadzono na reprezentatywnej próbie 2200 specjalistów pracujących w Stanach Zjednoczonych.

Co wzbudza największe wątpliwości?

Nieautoryzowany dostęp do danych przy użyciu kont pracowniczych i spowodowany nieodpowiednią kontrolą dostępu jest największym zagrożeniem według połowy firm. 44 proc. przedsiębiorców obawia się zewnętrznych ataków, natomiast co trzeci zwraca uwagę, że największym zagrożeniem dla bezpieczeństwa chmury jest zewnętrzna wymiana poufnych informacji. Jednak pomimo obaw, przedsiębiorcy ufają chmurze coraz bardziej, a jej reputacja jest coraz lepsza. Udział organizacji, które dostrzegają większe ryzyko naruszeń bezpieczeństwa w chmurze, w porównaniu do tradycyjnych środowisk IT spadło do 21 proc. w porównaniu do 28 proc. w edycji badania z 2015 roku. Co więcej, co piąty przedsiębiorca jest przekonany, że chmura gwarantuje lepsze zabezpieczenia niż tradycyjne rozwiązania IT.

Rozwiązania chmurowe zrewolucjonizowały świat biznesu. Umożliwiły pracę zdalną na niespotykaną dotąd skalę, pozwoliły na łatwy obieg dokumentów i gromadzenie informacji, obniżając przy tym koszty ponoszone na infrastrukturę IT. Te wszystkie czynniki powodują, że chmura już na stałe wpisała się w biznesowy krajobraz, jednak nadal hamują ją obawy przedsiębiorców. Bezpieczeństwo chmury pozostaje obszarem, który wymaga ciągłej edukacji – podsumowuje Jakub Hryciuk. 

Źródło i grafika: Onex Group