Polskie przedstawicielstwo NordicEdge AB

NordicEdge AB jest szwedzką firmą tworzącą systemy związane głównie z zagadnieniem zarządzania tożsamością (definiowane jako obsługiwanie procedur i systemów w zakresie: identyfikacji i uwierzytelniania użytkowników, praw i metod dostępu oraz administrowania systemami IT) oraz segmentami bezpieczeństwa dostępu do zasobów IT.

Kluczowymi cechami oferowanych rozwiązań są minimalizacja czasu wdrożenia, duża elastyczność, niskie koszty użytkowania, jak również szybki zwrot poniesionych nakładów. Funkcje wdrażanych systemów upraszczają dostęp do informacji oraz poprawiają efektywność procesów zarządzania identyfikacją użytkowników. System umożliwia przeprowadzanie okresowych audytów uprawnień i spójności informacji o użytkowniku, co ułatwia spełnianie wymagań stawianych np. przez przepisy SOX (Sarbanes-Oxley).

Sprzedaż systemów, wdrożenie oraz wsparcie techniczne dla klientów odbywać się będzie bezpośrednio przez firmę NordicEdge sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz przez firmy partnerskie.