Polscy programiści dla światowych sieci GSM

Oracle, partner Kongresu Technologicznego Polkomtela, zaprezentował aplikacje mobilne, będące dziełem młodych inżynierów pracujących w mieszczącym się na PW Centrum Oprogramowania Bezprzewodowego Polkomtela.

MicroEdge Server

Rozwiązanie zaprojektowane i w całości wykonane w warszawskim Centrum Oprogramowania Mobilnego Oracle umożliwia zbieranie danych z czujników i anten, przetwarzanie do dowolnej formy i przekazywanie dalej do serwera aplikacyjnego J2EE. Wymaga jednak stałego, fizycznego połączenia ze wszystkimi czujnikami, które obsługuje.

Aplikacja μEdge Server to rozszerzenie Oracle SensorEdge Servera. Instalowana jest w urządzeniu mobilnym podłączonym do czujników, a procesy odpowiedzialne za właściwe przetwarzanie danych i formowanie wyników wykonywane są bezpośrednio na nim (bez stałego kontaktu z serwerem). Gotowe wyniki są następnie przesyłane do serwera centralnego albo zapisywane lokalnie w oczekiwaniu na późniejszą synchronizację.

μEdge Server znajdzie zastosowanie np. w samochodzie, gdzie będzie monitorował stan różnych czujników i w zależności od odczytów podejmował konkretne działania. Na przykład powiadomi pogotowie w chwili uruchomienia poduszek powietrznych lub wyśle SMS w przypadku podejrzenia kradzieży. Może także informować o utrudnieniach w ruchu lub ofertach centrum handlowego, kiedy antena GSM wykaże, że pojazd znalazł się w jego rejonie.

Dla mobilnego sprzedawcy

Celem projektu było ułatwienie, przyspieszenie, usprawnienie i zwiększenie efektywności pracy mobilnego sprzedawcy. Zastosowanie: raportowanie wizyt sprzedawcy w przydzielonych mu punktach handlowych. W raporcie znajdą się dane o: ilości towaru na półkach w sklepie w chwili przybycia sprzedawcy, nowe zamówienie oraz ankieta dotycząca konkretnego sklepu.

Aplikacja przewidziana jest do pracy w warunkach „czasowego połączenia” z siecią (occasionally connected), czyli jest całkowicie samodzielna, a informacje przesyłane są do centralnego systemu w chwili wygodnej dla jej użytkownika (np. na koniec dnia przez sieć GSM z domu lub po powrocie do biura przez sieć bezprzewodową bądź port USB).

Wykorzystuje m.in. bazę danych dla urządzeń mobilnych Oracle Database 10g Lite, czytnik RFID podłączony do PDA współpracujący z zainstalowanym na nim μEdge Serverem oraz synchronizację w sieci GSM.