Polontex z Lawson M3 Java

Polski oddział firmy Lawson zaktualizuje rozwiązanie M3 w firmie Polontex – producenta wyrobów włókienniczych – do najnowszej wersji opartej na Javie. To pierwszy polski klient Lawsona, który zdecydował się na przystąpienie do programu Stepping Up zapewniającego przyspieszenie procesu aktualizacji oprogramowania. Polontex zostanie także objęty programami Total Care Maintenance, dzięki któremu obniży koszty utrzymania wdrożonego rozwiązania, oraz Lawson Total Care.

Polontex skorzysta także z pełnego zestawu narzędzi MAK (Movex Adaptation Kit) – pakietu opartego na języku Java, służącego do modyfikowania systemu. Umożliwia on szybkie wdrażanie i rozszerzanie obecnych rozwiązań bez konieczności stosowania długich, skomplikowanych i scentralizowanych projektów modyfikacji.

Z rozwiązań Lawsona w firmie Polontex korzysta 250 użytkowników. Bazą dla nowej wersji systemu Lawson M3 będzie serwer IBM i5, model 520.

www.lawson.com

www.polontex.com.pl.