Podgrzewanie z Impulsem

    Firma ZETO SA z Poznania, specjalizująca się w świadczeniu usług outsourcingu IT w oparciu o własne Data Center, wdroży system Impuls BPSC w przedsiębiorstwie SELFA GE SA, znanego producenta elementów grzejnych oraz specjalistycznych grzałek dla przemysłu.

    Dzięki wykorzystaniu systemu Impuls 5 firma uzyska bieżący dostęp do dokładnych i aktualnych informacji dotyczących swojej działalności w dowolnym ujęciu oraz przekrojach, a także pełną kontrolę nad realizacją poszczególnych zleceń.

    Umowa obejmuje analizę przedwdrożeniową, sprzedaż licencji systemu Impuls BPSC, baz danych oraz prace wdrożeniowe przeprowadzane przez zespół konsultantów ZETO SA. Prace obejmują moduły funkcjonalne: Finanse-Księgowość-Koszty, Środki Trwałe, Gospodarka Materiałowa i Dystrybucja, Kadry-Płace, Produkcja, CRM. Początkowo z aplikacji będzie korzystało 30 jednoczesnych użytkowników.