Platforma B2B dla Villa Verde

Villa Verde sp. z o.o., zajmująca się produkcją i sprzedażą hurtową artykułów stosowanych w dekoratorstwie, m.in. różnego rodzaju świec i wyrobów ze szkła oraz uzupełniających każdą kompozycję dodatków, wdrożyła platformę B2B w celu wymiany dokumentów i informacji wewnątrz firmy i ze swoimi partnerami biznesowymi.

Spółka działa na rynku niemieckim od 1996 r., a w Polsce prowadzi głównie działalność produkcyjną i logistyczną. Ze względu na jej dynamiczny rozwój niezbędna okazała się modernizacja funkcjonującej w firmie infrastruktury informatycznej. Obok wykorzystywanego systemu Microsoft Dynamics NAV miała powstać platforma typu B2B.

Villa Verde chciała wprowadzić jedno zintegrowane rozwiązanie, obejmujące zasięgiem wszystkie obszary jej działalności i w ten sposób zautomatyzować proces obiegu dokumentów oraz informacji, osiągnąć lepszą kontrolę nad dostawami i skrócić terminy ich realizacji, a także uzyskać łatwiejszy dostęp do danych w celu efektywniejszego planowania i raportowania.

W rezultacie Villa Verde podjęła decyzję o zintegrowaniu systemu Microsoft Dynamics NAV z systemami partnerów i utworzeniu elektronicznej platformy B2B do wymiany danych. Dzięki elastyczności Microsoft Dynamics NAV udało się szybko i płynnie zintegrować wszystkie systemy, co w efekcie pomogło usprawnić kluczowe obszary działalności Villa Verde – gospodarkę magazynową, sprzedaż, zamówienia i księgowość.

Wdrożenie platformy B2B i proces integracji powierzono firmie IT Vision, której konsultanci dostosowali wdrożoną platformę do specyficznych potrzeb Villa Verde.

Wdrożenie platformy B2B opartej na Microsoft Dynamics NAV przyniosło firmie wiele korzyści. Przede wszystkim udało się zautomatyzować proces obiegu dokumentów i informacji oraz sprzedaży i wysyłek, poprawić efektywność pracy oraz usprawnić komunikację z partnerami biznesowymi.

Rozwiązanie gwarantuje również spójność i historyczność danych, umożliwia integrację z rozwiązaniami zewnętrznymi partnerów oraz skalowanie według warunków rynkowych i potrzeb firmy. Pracownicy mogą teraz szybko i łatwo tworzyć zaawansowane raporty.

– Wdrożenie platformy B2B w oparciu o rozwiązanie Microsoft Dynamics NAV usprawnia wymianę danych i dokumentów w naszej organizacji. Zastosowanie systemu raportującego pozwala nam szybciej zbierać informacje potrzebne do organizowania pracy w firmie. Dzięki temu możemy szybciej podejmować trafne decyzje – mówi Marek Tatarczuch, prezes zarządu Villa Verde sp. z o.o.

Istotną dla firmy korzyścią jest także zredukowanie liczby pomyłek związanych z ręcznym wpisywaniem danych przez pracowników, a także możliwość współpracy z dużymi partnerami, w tym zagranicznymi.

– Funkcjonująca obecnie infrastruktura informatyczna przyczyniła się do polepszenia wydajności przedsiębiorstwa oraz wzrostu konkurencyjności. Możemy teraz szybciej realizować zamówienia, a dzięki standardom EDI – sprawniej komunikować się z naszymi klientami i partnerami, co przekłada się na zadowolenie naszych klientów i podjęcie współpracy z zagranicznymi partnerami – podsumowuje Marek Tatarczuch.