PŁACE W BRANŻY INFORMATYCZNEJ: Offshoring* powoduje wzrost płac w Indiach, lecz to nie wystarczy do powstrzymania trendu

Lance Travis, wiceprezes AMR Research, nie wierzy, aby płace w Indiach rosły na dotychczasowym poziomie

W miarę jak coraz więcej produkcji informatycznej jest przekazywane do Indii, pracodawcy stają w obliczu pewnych trudności, które dotknęły firmy amerykańskie w latach 90. XX wieku: duży wzrost kosztów płac, zwiększenie rotacji kadr oraz pracownicze żądania poprawy warunków pracy. Tymczasem płace w branży informatycznej w USA stoją w miejscu. Czy istnieje więc możliwość, że przekazywanie prac do Indii przestanie wkrótce sprawiać wrażenie dobrego interesu?

– Odpowiedź brzmi: nie, szczególnie w najbliższym czasie – stwierdza Lance Travis, wiceprezes AMR Research z siedzibą w Bostonie. Płace branży informatycznej wahają się w granicach 20 tys. USD rocznie, w stosunku do 60 tys. USD w USA.

– Nawet przy 15–20-procentowej inflacji płac [aktualny wskaźnik dla Indii] potrzeba więcej niż dziesięciu lat, aby płace w Indiach dogoniły te w USA – zauważa Travis. Jest również mało prawdopodobne, aby płace w Indiach utrzymywały wzrost na takim poziomie w dłuższym okresie. – Nie wierzę, aby płace w Indiach osiągnęły wzrost 15% do 20% przez okres dłuższy niż następny rok – mówi Travis.

Sierra Atlantic, sprzedawca usług outsourcingu IT oraz aplikacji  zarządzających, również podziela ten optymizm. – Gdy tylko weźmie się pod uwagę zróżnicowanie regionów w Indiach – mówi wiceprezes Marc Hebert – przepaść płacowa jest prawdopodobnie nawet większa, niż się wydaje. Na przykład w Hyderabad, gdzie Sierra Atlantic posiada centrum tworzenia oprogramowania zatrudniające 800 pracowników, płace są o 20% niższe niż w Bangalore, najbardziej znanym centrum zaawansowanych technologii w Indiach.

Herbert wskazuje również, że ostatnie osiągnięcia w Indiach – takie jak nowe techniki infrastruktury oraz usprawnienie procesów wewnątrz firm – powodują wzrost ogólnej wydajności branży IT w kraju. – Mniej niż pięć lat temu – mówi Herbert – praca na maszynie znajdującej się fizycznie w USA nie była brana pod uwagę. Programiści w Indiach musieli pracować w „lustrzanych” (lustrzane powielanie, ale nie w czasie rzeczywistym) środowiskach. Dzięki nowym satelitom i połączeniom VPN (wirtualnymi sieciami prywatnymi) nie ma to już miejsca.

Firmy w Indiach przyjęły również formalną metodologię tworzenia oprogramowania, dzięki której zwiększa się liczba bezbłędnie tworzonych linii kodu w jednostce czasu, a uczelnie wyższe Indii osiągają wyższy poziom nauczania sztuki tworzenia aplikacji programowych.

Wszystkie te czynniki działają hamująco na wzrost płac. – Chociaż poziomy płac rosną, towarzyszy im w tym samym stopniu wzrost wydajności, dlatego koszty prowadzenia biznesu w Indiach nie wzrastają – konkluduje Herbert.

Malcolm Wheatley, MBT

* Offshoring – przenoszenie produkcji lub usług do krajów o niższych kosztach wytwarzania