Pierwsze w Polsce badania na temat architektury korporacyjnej

  Firma Sybase i Katedra Informatyki Gospodarczej Szkoły Głównej Handlowej zrealizowały badania pilotażowe mające na celu analizę znajomości koncepcji związanych z architekturą korporacyjną w polskich przedsiębiorstwach i jednostkach administracji publicznej.

  Wyniki wskazują, że istnieje wysoka znajomość pojęcia architektury korporacyjnej wśród analizowanych organizacji, ale wciąż widać brak skoordynowanego podejścia do wdrażania systemów informatycznych. Firmy i instytucje publiczne mają opisane kluczowe procesy biznesowe i systemy informatyczne, ale wiedza na ten temat jest rozproszona wewnątrz organizacji. Stanowi to jedną z istotnych przyczyn niedostosowania rozwiązań IT do potrzeb biznesu.

  – Badania potwierdzają, że polscy szefowie IT mogą pochwalić się znajomością tematyki związanej z architekturą korporacyjną. Nie korzystają jednak z konkretnych narzędzi umożliwiających powiązanie obszaru IT z potrzebami biznesu. Brak całościowego spojrzenia rodzi problemy z integracją systemów i skutecznym zarządzaniem na poziomie danych, aplikacji i biznesu – przekonuje Łukasz Krzyżanowski, Solutions Architect z Sybase Polska.

  W badaniu przeprowadzonym w I kwartale 2009 r. wzięło udział 96 podmiotów reprezentujących firmy z listy 500 największych przedsiębiorstw dziennika Rzeczpospolita oraz przedstawiciele ministerstw i jednostek centralnych.

  Opisy bez repozytorium

  Z badań wynika, że ponad połowa ankietowanych instytucji publicznych, i ponad 80% firm komercyjnych dysponuje opisanymi kluczowymi procesami biznesowymi i systemami informatycznymi oraz korporacyjnym modelem danych. Nie ma jednakże jednego miejsca, kluczowego zasobu z punktu widzenia informatyki i biznesu, które gromadziłoby informacje na temat posiadanych systemów i procesów. Jedynie 30% firm i 35% instytucji ma takie repozytorium.

  Problemy z koordynacją

  Wśród analizowanych organizacji występują duże problemy z integracją danych i aplikacji. Wszystkie instytucje publiczne mają problemy z integracją systemów informatycznych i aż 42,8% z nich opisuje te problemy jako bardzo poważne. W przypadku firm prywatnych ponad połowa deklaruje duże lub bardzo duże problemy z integracją. Badania wyraźnie pokazują, że nie ma całościowego spojrzenia na IT z perspektywy organizacji. Tylko 6,1% przedstawicieli firm publicznych ma poczucie pełnej koordynacji. Jej całkowity brak deklaruje prawie 16% badanych. Słabą i średnią koordynacje deklaruje odpowiednio 20,7% i 23,2% ankietowanych. W przypadku administracji publicznej słabą koordynację deklaruje aż 42,9% respondentów.

  Dominuje podejście usługowe

  Wśród ankietowanych organizacji występuje wysoka świadomość pojęcia architektury korporacyjnej zarówno wśród przedstawicieli administracji publicznej (78,6% spotkało się z takim pojęciem), jak i firm komercyjnych (66,7% szefów IT wie co to jest architektura korporacyjna). Do korzystania z ITIL przyznaje się ponad 40% przedstawicieli firm i ponad 28% instytucji państwowych.

  Zupełnie inaczej wygląda sprawa w zakresie wykorzystania konkretnych podejść do budowy architekturą korporacyjną, takich jak TOGAF (The Open Group Architecture Framework) oraz siatka Zachmana (szablon klasyfikacji artefaktów architektonicznych). 50% respondentów z sektora publicznego oraz 35% z firm deklaruje, że nie wie czym są te metody. Prowadzenie akcji edukacyjnej w tym obszarze, to wyzwanie dla uczelni – zauważa dr Andrzej Sobczak, adiunkt w Katedrze Informatyki Gospodarczej SGH. Natomiast optymistyczne jest to, że 21.4% przedstawicieli administracji i 17.1% przedsiębiorstw wyraża chęć stosowania TOGAF w przeciągu najbliższego roku-dwóch lat.

  Za merytoryczne przygotowanie i realizację badań był odpowiedzialny dr Andrzej Sobczak z Katedry Informatyki Gospodarczej SGH oraz Łukasz Krzyżanowski z Sybase Polska.