Pieniądze na e-biznes

    Od 20 tys. do nawet 2 mln zł można otrzymać na budowę pomostów informatycznych między kooperującymi spółkami.  Ostatni w tym roku konkurs na wspieranie elektronicznego biznesu organizuje Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

    Na małe i średnie firmy, które wspólnie utworzą elektroniczne platformy wymiany informacji, lub zintegrują systemy informatyczne, czeka prawie 157 mln zł.

    PARP współfinansuje takie projekty, które automatyzują komunikację handlową (wymianę danych) oraz koordynują działanie między co najmniej trzema przedsiębiorcami.

    Jedną z firm, które już podpisały umowy na dotacje, jest krakowska Szkoła Języków Obcych Glossa. – Za unijne pieniądze zbudujemy informatyczny system wymiany informacji o kursach językowych z naszymi partnerami zagranicznymi, do których wysyłamy uczniów. System pozwoli nam też na szybkie rezerwowanie kwater, mówi Tomasz Stempek, właściciel Glossy.