Pandemia COVID-19 przyspiesza cyfryzację przedsiębiorstw

Źródło: Unsplash

W obliczu presji i niepewności związanej z COVID-19 firmy produkcyjne muszą zwiększyć poziom innowacyjności, elastyczności i zdolności adaptacyjnych w odniesieniu do produktów, usług, operacji i pracowników.

W 2020 roku COVID-19 miał ogromny wpływ na rynki globalnych firm przemysłowych, na strukturę siły roboczej i wzrost inwestycji związanych z szybką cyfryzacją, mającą na celu umożliwienie prowadzenia zdalnych operacji i implementacji innowacji zapewniających elastyczność. Według szacunków IDC, jedna czwarta firm na świecie znajduje się w recesji. Wzorce pracy zmieniły się w ciągu ostatnich czterech miesięcy bardziej niż kilka lat temu. Firma Siemens ogłosiła nawet, że w przyszłości ukształtuje się nowy model pracy, w którym „mobilne biuro” i „tradycyjne biuro” będą się wzajemnie uzupełniać. Przez pandemię COVID-19 rynki na całym świecie uległy wielkim zmianom. Coraz więcej firm zaczęło polegać na pracy zdalnej i dąży do zbudowania inteligentnego i elastycznego łańcucha dostaw. Przed pandemią COVID-19 wielu analityków przewidywało, że zakończenie transformacji cyfrowej zajmie branży dwa lata lub więcej. Okazało się, że zadania te zostały zrealizowane w ciągu 10 tygodni 2020 roku.

Innowacyjność, elastyczność, adaptacja

W obliczu poważnej presji, wyzwań i niepewności, spowodowanych przez pandemię COVID-19, firmy produkcyjne muszą poprawić innowacyjność, elastyczność i zdolność adaptacji w odniesieniu do produktów, usług, operacji i rozwoju pracowników. Jedynym sposobem na rozwiązanie tych problemów jest przyspieszenie cyfrowej transformacji przedsiębiorstw oraz wykorzystanie narzędzi cyfrowych i głębokiej integracji procesów biznesowych, aby praca online, konferencje, szkolenia, a nawet zdalne operacje stały się nową normą. Pozwala to na zabezpieczenie strat operacyjnych spowodowanych przez COVID-19 w perspektywie krótkoterminowej i zbadanie długoterminowych modeli zarządzania biznesem. Pracownicy w firmach produkcyjnych nie zawsze są w biurze; mogą być w fabryce, na hali produkcyjnej lub w dziale sprzedaży i obsługi. Transformacja cyfrowa może zakończyć się sukcesem, jeśli wykorzystanie technologii cyfrowej zostanie zawężone do środowiska pracy pracownika. Osobom pracującym na pierwszej linii frontu firm produkcyjnych nowe technologie, takie jak rozszerzona rzeczywistość (AR), pozwalają na interakcję z rzeczywistym środowiskiem, coraz bardziej złożonymi produktami i informacjami w wielu systemach informatycznych (IT), pomagając im szybko uzyskać wiedzę o zjawiskach poprzez analizę. Dzięki urządzeniom noszonym na ciele możliwe jest zdalne doglądanie sprzętu i dostęp do wskazówek ekspertów bez konieczności wchodzenia na halę produkcyjną.

Szybsza transformacja cyfrowa

Dla firm produkcyjnych niedobory siły roboczej i rosnące koszty pracy były jedną z sił napędowych transformacji cyfrowej w ostatnich latach. Wyższy poziom inteligentnych rozwiązań w odpowiedzi na COVID-19 oraz szybsze tempo i wydajność pracy w fabrykach sprawiają, że firmy muszą przyspieszyć proces transformacji cyfrowej. Niektóre raporty mówiły, że w procesie wznawiania pracy w niektórych inteligentnych fabrykach, przygotowanie do awaryjnego wznowienia produkcji zajęło tylko jedną noc, zapewniając odpowiednią jakość i ilość potrzebnego sprzętu. Stopień wykorzystania mocy produkcyjnych na początku wznowienia pracy osiągnął 80%. W porównaniu z tradycyjnymi fabrykami liczba pracowników w inteligentnych fabrykach spadła o co najmniej połowę, ale wydajność produkcji można zwiększyć o 2,5 do 3 razy. Ten wzrost popytu na usługi online w zakresie zapobiegania i kontroli COVID-19 bez wątpienia pobudził zastosowania rozwiązań cyfrowych, tworząc wiele nowych scenariuszy informatycznych i zwiększając inicjatywę w zakresie transformacji cyfrowej przedsiębiorstw. W szczególności dołączyły do nich niektóre duże przedsiębiorstwa państwowe,  co zwiększy ogólny wpływ na transformację cyfrową przedsiębiorstw i dogłębnie wpłynie na proces cyfryzacji przemysłowego łańcucha dostaw. Przeciwdziałanie COVID-19 stworzyło oczekiwania społeczeństwa co do cyfryzacji i gospodarki sieciowej oraz dostosowania się do nich, a także przyspieszyło proces społecznej transformacji cyfrowej. COVID-19 stymulował również zastosowanie technologii 5G i przemysłowych platform internetowych. Większe wykorzystanie Internetu przemysłowego i sieci 5G pozwala przedsiębiorstwom po raz pierwszy na dużą skalę odczuć poprawę wydajności spowodowaną technologią cyfrową. Fakt ten stanowi preludium do popularyzacji na dużą skalę odpowiednich aplikacji cyfrowych.


Stone Shi jest redaktorem naczelnym Control Engineering China.