Oracle Identity Manager w PKN ORLEN

    W PKN ORLEN SA zakończyło się wdrożenie systemu zarządzania tożsamością Oracle Identity Manager.

    W ramach wdrożenia zainstalowano także system Oracle Access Manager, rozwiązanie do kontroli dostępu pozwalające użytkownikowi na uwierzytelnianie i pojedyncze logowanie do aplikacji, zintegrowane z mechanizmem logowania domenowego.

    Aby zapewnić pracownikom możliwość łatwej identyfikacji w aplikacjach korporacyjnego systemu IT, a jednocześnie nie dopuścić do powstawania nadużyć związanych z niewłaściwym wykorzystywaniem praw dostępu do danych, w przedsiębiorstwie potrzebne jest narzędzie, które umożliwia uporządkowanie tożsamości użytkowników – tak, aby każda osoba mogła być jednoznacznie rozpoznana w systemie informatycznym. Narzędzie to powinno umożliwić nadawanie uprawnień poszczególnym użytkownikom, a następnie centralną kontrolę ich kont i praw dostępu do zasobów informatycznych firmy.

    Dla osiągnięcia tych celów, PKN ORLEN wybrał oprogramowanie Oracle Identity & Access Manager, będące częścią oferty Oracle do zarządzania tożsamością i dostępem oraz składnikiem platformy warstwy pośredniej Oracle Fusion Middleware. System Oracle pozwala na sprawne zarządzanie całym cyklem życia tożsamości, aby sprostać zmieniającym się wymaganiom biznesowym i prawnym. Udostępnia też możliwość zarządzania rolami i wyjątkami, a także podstawowe funkcje do sporządzania raportów i funkcje umożliwiające zachowanie zgodności z przepisami. Istotną cechą systemu jest jego otwartość i współpraca z systemami innych producentów, np. modułem SAP HR, czy usługami katalogowymi Microsoft Active Directory.