Oprogramowanie pilotażowe Siemens IntoSite w firmie Ford

Ford Motor Company w ramach programu pilotażowego wdraża nowe oprogramowanie firmy Siemens umożliwiające wirtualną eksplorację zakładów produkcyjnych, dzięki czemu może usprawnić globalną współpracę i lepiej udostępniać swoje najlepsze praktyki.

Nowa aplikacja IntoSite w portfolio Tecnomatix jest rozwiązaniem chmurowym opracowanym przy użyciu technologii Google Earth. IntoSite przechowuje trójwymiarowe modele zakładów produkcyjnych i umożliwia użytkownikom ich wirtualne eksplorowanie – aż do poziomu pojedynczych stanowisk roboczych – dzięki czemu można lepiej zrozumieć funkcjonujące globalne procesy. IntoSite zostało opracowane przez jednostkę organizacyjną zarządzania cyklem życia produktu (PLM) firmy Siemens.

– W systemie produkcyjnym Forda wciąż poszukujemy sposobów udoskonalenia standaryzacji na całym świecie – powiedział John Fleming, wiceprezes zarządzający Forda ds. produkcji globalnej. – Oprogramowanie pilotażowe Siemens IntoSite pomaga nam w poznawaniu obszaru możliwości przyszłej komunikacji międzyregionalnej dotyczącej środowiska pracy.

W każdej lokalizacji wirtualnej inżynierowie i inni członkowie zespołu mogą umieszczać pinezki – jak na mapie Google – i dodawać skojarzone z tymi pinezkami nagrania wideo, dokumenty lub obrazy. W ten sposób powstaje prywatna przestrzeń wirtualna, w której użytkownicy mogą zapisywać i udostępniać różne materiały, ułatwiając komunikację między fabrykami i innymi miejscami na całym świecie.

– Dzięki wykorzystaniu dobrze znanej platformy Google Earth możemy przyspieszyć adaptację i wdrożenie rozwiązania przez zespoły produkcyjne na całym świecie – powiedziała Janice Goral, szefowa działu operacyjnego inżynierii produkcyjnej pojazdów. – Tak rozmieszczane i przesyłane informacje wspierają nasze wysiłki zmierzające do globalnego wyrównania szans i dobitniej przemawiają w świecie, gdzie komunikacja wizualna jest bardziej efektywna od poczty elektronicznej.

Program pilotażowy IntoSite, początkowo badany w zakładach produkcyjnych Forda w Wayne w stanie Michigan, powinien przynieść dodatkowe korzyści dla Forda i jego globalnego zespołu produkcyjnego, w obszarze:

  • wydajności – przechowywanie we wspólnej przestrzeni dokumentów dotyczących określonych zagadnień, współdzielenie dużych plików multimedialnych (często wymagających korzystania z zewnętrznego oprogramowania do udostępniania lub używania dysków sieciowych z limitami rozmiaru i czasu przechowywania),
  • globalizacji – dając możliwość wirtualnego podróżowania do fabryk na całym świecie, IntoSite pomaga w łączeniu ze sobą odległych lokalizacji we wspólnej przestrzeni online,
  • standaryzacji – wprowadzenie w aplikacji IntoSite funkcji udostępniania plików pomoże w rozwiązywaniu problemów produkcyjnych, ustanawianiu i współdzieleniu globalnych procesów oraz eliminowaniu niezgodności.

Siemens opracował IntoSite jako narzędzie, które zapewnia wirtualne przenoszenie się do dowolnej fabryki na świecie i eksplorowanie jej, a także uzgadnianie, wspólne zdobywanie i dzielenie się wiedzą. IntoSite zapewnia producentom wirtualny dostęp do fabryk z opcjami planowania produkcji, rozwiązywania problemów i dzielenia się najlepszymi praktykami w skali całego globu, bez potrzeby podróżowania w realnym świecie.

– Ford ma bardzo nowoczesne podejście do produkcji, czego najlepszym dowodem jest wprowadzenie IntoSite – powiedział Zvi Feuer, starszy wiceprezes ds. oprogramowania inżynieryjno-produkcyjnego Siemens PLM. – Siemens i Ford współpracują od wielu lat, usuwając luki wiedzy pomiędzy inżynierią i produkcją. Wdrożenie IntoSite jest ostatnim krokiem tych działań i kolejnym przykładem, jak rozwiązania Siemens PLM umożliwiają producentom podejmowanie lepszych decyzji, których wynikiem są lepsze produkty.

IntoSite ułatwia dostęp do wiedzy przechowywanej w PLM i innych systemach IT, bez konieczności wykonywania zawiłych czynności związanych z korzystaniem z wielu różnych  źródeł informacji w celu uzyskania pełnego obrazu fabryki. Usprawnia również współpracę, zapewniając dzielenie się najlepszymi rozwiązaniami i pomysłami w środowisku społecznościowym pozbawionym sztywnych struktur. Oprogramowanie promuje też wymianę najlepszych praktyk stosowanych w lokalnych fabrykach z centralnym działem inżynierii i innymi fabrykami, co przyczynia się do poprawy wydajności całej korporacji.