Oprogramowanie Asseco WAPRO w chmurze

Systemy dla małych i średnich przedsiębiorstw Asseco WAPRO od niedawna dostępne są w modelu cloud computing (w chmurze obliczeniowej), czyli w formie usługi polegającej na korzystaniu z oprogramowania przez Internet. Korzystający z niej użytkownicy nie muszą inwestować w kosztowną infrastrukturę informatyczną, niezbędną do uruchomienia i działania programów. Wystarczy im komputer z systemem operacyjnym oraz dostęp do Internetu, aby sprawnie zarządzać własną firmą.

Możliwość zakupu systemów informatycznych w chmurze oznacza, że dostawca rozwiązań odpowiada nie tylko za wyprodukowanie oraz wdrożenie oprogramowania, ale także za jego kompleksowe utrzymanie, czyli umieszczenie i eksploatację elementów systemu we własnym Data Center, dzierżawę programów, usługi administracyjne czy wsparcie techniczne dla użytkowników.

Przedsiębiorcy nie muszą kupować tradycyjnych licencji oprogramowania ani ich corocznych aktualizacji, drogiego sprzętu, systemu operacyjnego na serwerze, licencji SQL czy terminalowych, ani ponosić kosztów eksploatacji i serwisowania urządzeń przez specjalnie w tym celu zatrudnionych pracowników.

Opłacając jedynie zryczałtowany abonament za użytkowanie wybranych aplikacji przez łącze internetowe, klienci otrzymują od producenta gwarancję dostępności, wydajności oraz bezpieczeństwa użytkowanych programów do zarządzania.

– Zainteresowanie programami w chmurze rośnie z roku na rok i jest coraz bardziej zauważalne w segmencie małych i średnich przedsiębiorstw. Wiąże się to z rosnącymi potrzebami unowocześniania firm, podnoszenia ich konkurencyjności i chęcią optymalizacji kosztów. Przykładowo, korzystając z chmury, można zastosować bardzo elastyczny model rozliczeń i w efekcie doprowadzić do sytuacji, że płaci się wyłącznie za realnie wykorzystywane zasoby. Pozwala to na błyskawiczne i płynne dostosowywanie kosztów do wielkości i skali biznesu, podczas gdy własną infrastrukturę trzeba stale rozwijać i serwisować – mówi Rafał Mróz, dyrektor ds. Asseco WAPRO ERP w Asseco Business Solutions SA.

Aby rozpocząć pracę z oprogramowaniem Asseco WAPRO przez Internet, wystarczy zarejestrować usługę, skonfigurować programy i… można zacząć z nimi pracować. Korzystanie z systemów wymaga za każdym razem połączenia się z platformą Asseco WAPRO online oraz podania loginu i hasła dostępu.

W trakcie użytkowania aplikacji firmy mogą zwiększać zakres usługi poprzez dodawanie kolejnych aplikacji Asseco WAPRO lub dodatkowych użytkowników (albo zmniejszać zakres usługi w razie potrzeby).

Użytkownicy systemów Asseco WAPRO online mają też zapewniony najwyższy poziom bezpieczeństwa zgromadzonych w aplikacjach danych. Wszystkie informacje zawarte w programach są przechowywane we własnych Data Center Asseco Business Solutions, które charakteryzuje się dużą wydajnością oraz wysokimi standardami bezpieczeństwa zarówno na poziomie organizacyjnym, jak i technicznym. Do obowiązków producenta należy także wykonywanie kopii bezpieczeństwa (backupów) danych zgromadzonych w bazie danych aplikacji.