one4all usprawnia organizację prac w Terma Technologiach

  CSF Polska wdrożyła rozwiązanie one4all w części obejmującej zarządzanie procesami biznesowymi w firmie Terma Technologie. Prace wdrożeniowe trwały w okresie od września 2008r. do marca 2009r. Aktualnie Klient korzysta z usług wsparcia bieżącej pracy, realizowanych również przez firmę CSF Polska.

  Po przeanalizowaniu dostępnej na rynku oferty w zakresie systemów do zarządzania przedsiębiorstwem, zdecydowaliśmy się wdrożyć w naszej firmie platformę one4all, a w obszarze realizacji procesów biznesowych – Microsoft Dynamics Ax. Dzięki funkcjonalnościom w nim zawartym, a także ze względu na jego elastyczną budowę, pozwalająca na tworzenie dodatkowych funkcjonalności, możemy potwierdzić trafność decyzji o wyborze systemu. Wdrożenie Microsoft Dynamics Ax 4.0 zwiększyło również efektywność wykonywanej pracy oraz usystematyzowało nasze procesy biznesowe. – powiedział Edward Brylowski, Prezes Zarządu Terma Technologie.

  Przed przystąpieniem do wdrożenia precyzyjnie określono kluczowe cele do osiągnięcia: optymalizacja konfiguracji planu kont, zapewnienie szerokich możliwości w zakresie raportowania, stworzenie syntetycznej kartoteki magazynowej oraz przeniesienie dodatkowych funkcjonalności z poprzedniej wersji systemu do obecnej.

  Ponowne wdrożenie było dużym wyzwaniem. Wiedzieliśmy, że z poprzednim partnerem przy wdrożeniu Microsoft Buisness Solutions Axapta nie osiągnęliśmy naszych zamierzeń. Tym razem nie zamierzaliśmy powtarzać tamtych błędów. Wybraliśmy partnera, z którym udało się stworzyć zdeterminowany na sukces zespół. Dzięki elastycznej organizacji prac dostosowanej do naszych rzeczywistych potrzeb, wspólnie pokonywaliśmy kolejne etapy wdrożenia. Obok kwestii organizacyjnych, sporym wyzwaniem było także skonstruowanie odpowiedniego „przyszłościowego” planu kont finansowych oraz stworzenie konfiguracji towarowych. – mówi Monika Goluch, Project Manager Terma Technologie.

   Wdrożenie systemu Microsoft Dynamics Ax 4.0 objęło następujące moduły: księga główna, środki trwałe, zakupy, zapasy, sprzedaż, a także dodatkowe funkcjonalności wykonane przez specjalistów CSF Polska. Obecnie z systemu korzysta 35 jednoczesnych użytkowników.

  Aktualnie Terma Technologie korzysta w pełni z możliwości jakie daje system Microsoft Dynamics Ax 4.0. w zakresie zarządzania finansami, zakupami, zapasami oraz sprzedażą w odniesieniu do swoich potrzeb. System został przygotowany z myślą o przyszłym rozszerzeniu o możliwość obsługi procesów produkcyjnych. Terma Technologie uzyskała w końcu dostęp do danych dających podstawę do analiz i raportów.

  Dzięki wdrożeniu Terma Technologie odniosło szereg korzyści, w postaci m.in.:

  • ok. 50% oszczędność czasu na zgłoszeniu wyrobów gotowych

  • redukcja ilości kartotek o 80% – łatwiejsze, szybsze i bardziej precyzyjne tworzenie pozycji towarowych

  • możliwość szybkiego raportowania kosztów wytworzenia produktu – kosztu wyprodukowania każdego produktu oraz składników składających się na koszt jego wytworzenia

  • szerokie możliwości pozostałego raportowania – dzięki wzajemnej integracji obszarów zarządzania finansami i logistyką firma ma zapewnioną możliwość uzyskania natychmiastowej informacji o wynikach przedsiębiorstwa

  • możliwość śledzenia sprzedaży w czasie rzeczywistym – dane mogą być przetwarzane w dowolnym momencie w ciągu dnia on-line • posiadanie zintegrowanej i spójnej towarowej bazy danych

  • możliwość wykonania automatycznych przebiegów blokujących/odblokowujących kartoteki odbiorców, automatycznego wysyłanie ponagleń co znacznie ułatwia proces monitoringu należności, a tym samym wpływa na wzrost wskaźników płynności przedsiębiorstwa

  • automatyzacja procesów logistycznych, zarządzania sprzedażą usprawniająca rotację i zarządzanie towarem możliwości pełnego analizowania zmienności popytu i podaży na podstawie danych zawartych w systemie.

  www.csf.pl