Obawy o bezpieczeństwo danych w chmurze

Firma NetIQ podała wyniki badań poświęconych bezpieczeństwu danych w chmurze, zrealizowanych przez IDG Connect. Okazuje się, że chociaż rośnie zaufanie przedsiębiorstw do poziomu bezpieczeństwa usług w chmurze oferowanych przez zewnętrznych dostawców, to nadal sen z powiek spędzają kwestie bezpieczeństwa danych – zwłaszcza w kontekście użytkowników końcowych, a także obawy o zachowanie zgodności z przepisami.

NetIQ to globalny dostawca oprogramowania korporacyjnego. W ofercie ma skalowalne, zautomatyzowane rozwiązania do zarządzania tożsamością, bezpieczeństwem, dostępem , zgodnością, systemami i aplikacjami, usługami oraz obciążeniami (workloads). Pomagają one bezpiecznie wdrażać, zarządzać i nadzorować usługi informatyczne w środowiskach fizycznych, wirtualnych i cloud.

Badanie zostało zrealizowane na zlecenie NetIQ przez IDG Connect w celu lepszego zrozumienia postrzegania bezpieczeństwa podczas korzystania usług w chmurze. W ramach badania przeprowadzono wywiady z kierownictwem IT w przedsiębiorstwach z całego świata, zatrudniających 500 lub więcej pracowników. 61% respondentów zajmowało w swojej firmie stanowisko dyrektora lub wyższe. Ogólna liczba respondentów była podzielona pomiędzy region Ameryki Północnej (36%), Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (36%) oraz Azji i Pacyfiku (28%).

51% ankietowanych menedżerów IT uważa, że stosowanie rozwiązań w chmurze zasadniczo zwiększa bezpieczeństwo danych. Ale według prawie 70% respondentów korzystanie z konsumenckich usług w chmurze stanowi zagrożenie dla poufnych danych w ich firmie. Ponadto 45% menedżerów IT nie jest w pełni przekonanych o stosowaniu przez dostawców usług w chmurze odpowiednich procedur bezpieczeństwa w celu spełnienia ich wymagań związanych z ochroną danych.

Pozostałe wnioski z badania również pokazują na przemian obawy oraz wzrost zaufania do bezpieczeństwa usług w chmurze.

  • 45% respondentów nie ma pełnego wglądu i kontroli nad danymi przechowywanymi w chmurze, jeśli użytkownicy zaczynają z nich korzystać na własną rękę,
  • tylko 46% przedsiębiorstw szkoli użytkowników w zakresie bezpiecznego korzystania z danych w chmurze,
  • 42% firm nie jest w pełni przekonanych, czy są w stanie wykazać zgodność z regulacjami i przepisami o przechowywaniu poufnych informacji/zasobów w chmurze,
  • 59% respondentów twierdzi, że mogą w pełni kontrolować i zarządzać dostępem do usług w chmurze z urządzeń mobilnych.