Nowy styl zarządzania projektami

Mostostal Warszawa wdrożył oprogramowanie do tworzenia i kontrolowania postępu realizacji projektów – Microsoft Office Project 2003. Wprowadzenie aplikacji pozwoli skrócić czas pracy i odejść od czasochłonnych, ręcznych metod edycji tabel, a także zwiększyć przejrzystość danych dotyczących projektu oraz szybkość tworzenia i aktualizacji harmonogramów.

Zaimplementowano Windows Server 2003 z usługą Active Directory na stacjach roboczych oraz SQL Server, będący podstawą planowanego rozwiązania BI. Dzięki integracji serwisów i usług na serwerach o większej mocy obliczeniowej wzrosła dostępność danych, aplikacji i usług oraz odporność systemów na awarie. Do nowej infrastruktury wprowadzono serwer plików, który umożliwia stworzenie centralnego repozytorium z odpowiednią kontrolą praw dostępu.