Nowy prezes zarządu SSK

Rada nadzorcza spółki Surfland Systemy Komputerowe SA (działającej w branży integracji systemowej) powołała 1 marca br. Dariusza Kucharskiego na stanowisko prezesa zarządu. Nominacja ta jest kolejnym krokiem spółki w przygotowaniach do debiutu na Giełdzie Papierów Wartościowych.

Od 1 stycznia 2007 r. Dariusz Kucharski pracował na stanowisku dyrektora finansowego w SSK. Przez ostatnie dwa lata był dyrektorem Biura Zarządzania Funduszami Europejskimi w Urzędzie Miasta Wrocławia, gdzie m.in. odpowiadał za zdobycie 300 mln zł z funduszy na projekty inwestycyjne. Z branżą IT zawodowo związany był wcześniej jako dyrektor finansowy i członek zarządu w AB SA.

Dariusz Kucharski jest absolwentem Wydziału Zarządzania i Informatyki Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, a także studiów podyplomowych z zakresu zarządzania projektami oraz obsługi i pozyskiwania funduszy unijnych wspierających polską przedsiębiorczość i samorządność.

Doświadczenie w obszarze zarządzania finansami i doskonała znajomość mechanizmów giełdowych to atuty nowego prezesa w kontekście przygotowań spółki do planowanego na koniec bieżącego roku wejścia na GPW.