Nowy prezes zarządu MIS

 2 stycznia 2007 roku prezesem zarządu MIS SA został Marcel Kasprzak, zastępując na tym stanowisku Bożenę Skibicką, która będzie kontynuowała pracę na rzecz założonej przez siebie 15 lat temu firmy jako przewodnicząca rady nadzorczej.

Marcel Kasprzak jest związany z MIS od 10 lat. Wcześniej kierował pracami zespołów zajmujących się m.in. rozwojem autorskich narzędzi służących do szybkiego tworzenia aplikacji na platformie Lotus Notes/Domino. Odpowiadał również za wprowadzenie na polski rynek rozwiązań fińskiej firmy QPR Software służących do strategicznego zarządzania na bazie zrównoważonej karty wyników. W 2006 roku, przed objęciem funkcji prezesa, pełnił obowiązki dyrektora handlowego MIS.

Przed nowym prezesem stoi zadanie ugruntowania na rynku pozycji dostawcy rozwiązań z zakresu zarządzania dokumentami i automatyzacji procesów oraz rozwiązań informatycznych wspierających: zarządzanie przez cele, wykorzystanie zrównoważonej karty wyników oraz budowanie efektywnych systemów motywacyjnych.